Vide Ziņas, jaunumi
Getliņi eko logo

Saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2017.gada 16.novembra lēmumu Nr.1/29 “ Noteikumi par iepazīšanos ar tarifa projektu”, SIA “Getliņi EKO” sagatavojuši paziņojumu par Sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifa projektu. Paziņojums oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” publicēts 2021.gada 08.septembrī.

Pielikumā paziņojums par Sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifa projektu uz 1 (vienas) lapas.