Ogres novads Izglītība Ziņas, jaunumi
Pasākums “Ogres novada Gada pedagogs 2022” 30.09.2022.

30. septembrī, neilgi pirms Starptautiskās skolotāju dienas, Ogrē, atjaunotajā sanatorijas zālē Gaismas prospektā, notika titula “Ogres novada Gada pedagogs 2022” ieguvēju godināšana. Titulam pedagogus bija izvirzījuši Ogres novada izglītības iestāžu kolektīvi.

Bērnu autoritāte - skolotājs

Klātesošos uzrunāja Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Egils Helmanis. Sveicot svētkos, priekšsēdētājs pedagogiem pateicās par darbu, sniegto mīlestību bērniem, par spēju atrast kontaktu ar viņiem, pateicās par katru skolā nesalauztu personību, katru, kuram ļauts attīstīties kā personībai. Priekšsēdētājs atgādināja, ka bērns, uzsākot skolas gaitas un pieaugot, sāk meklēt autoritāti ārpus savām mājām, un bieži vien tas ir skolotājs, kurš nereti kļūst arī par dzīves skolotāju. E.Helmanis uzsvēra, ka Ogres novada pašvaldības prioritāte ir izglītības joma, un laba izglītība ir Latvijas nākotne, ka svarīgi bērniem iemācīt mīlēt savu zemi, jo mūsu bērni būs tie, kuriem, ja vajadzēs, būs jāaizstāv sava ģimene, skola, pagasts, novads un valsts.

Novada mākslas skolu audzēkņi rada Gada skolotāja pastkarti

Kolēģus profesionālajos svētkos sveica arī Ogres novada Izglītības pārvaldes vadītājs Igors Grigorjevs, kurš atzina, ka šis ir īpašs brīdis, jo pirmo reizi tiek pulcināti visa vēsturiskā un jaunā Ogres novada pedagogi, lai kopīgi svinētu Skolotāju dienu. I.Grigorjevs atklāja, ka pedagogus apbalvojumam “Ogres novada Gada pedagogs 2022” izvirzījusi katras iestādes vadība un kolektīvi, bet kā balva izveidota sudraba piespraude liepu lapas un ozola lapas formā. Balva simbolizē skolēna vēršanos pie pedagoga brīdī, kad nepieciešams padoms vai palīdzība, līdzīgi kā pieaugušie brīdī, kad smeļ spēku un enerģiju pie liepas vai ozola koka. Organizējot pasākumu, izglītības pārvaldes komandai radusies oriģināla ideja – skolu izvirzīto pedagogu raksturojumu iedot Ogres novada mākslas skolu audzēkņiem, kuri pēc tiem katram Gada pedagogam uzzīmēja zīmējumu. Zīmējums iespiests pastkartītes formā, un katrs pedagogs svētku pasākumā līdz ar sudraba nozīmīti un pašvaldības Atzinības rakstu saņēma šādu viņam veltītu pastkartīšu komplektu. I.Grigorjevs pauda prieku par iespēju visiem satikties un svinēt svētkus, pateicās kolēģiem par ieguldīto darbu šī pasākuma organizēšanā.

Pedagogus svētkos sveica arī LIZDA Ogres novada arodorganizācijas priekšsēdētāja Velga Kalniņa un priekšsēdētāja E.Helmaņa vietnieks Gints Sīviņš.

Pasākuma laikā klātesošajiem muzikālus sveicienus veltīja baritons Nauris Indzeris un soprāns Laura Kancāne koncertmeistares Helēnas Laukmanes pavadībā. Pēc pasākuma skolotājiem bija iespēja izstādē apskatīt mākslas skolu audzēkņu radītos zīmējumus - pastkartes.

Kastaņu pušķis

“Ogres novada Gada pedagogs 2022”, Ikšķiles vidusskolas angļu valodas skolotāja Marta Žagare atzīst, ka Skolotāju diena viņai ir priecīga diena. “Parasti skolā no bērniem un vadības mums, skolotājiem, tiek sagādāts pārsteigums – bērni skolā sagaida ar dziesmām, ir sagatavots priekšnesums un svinīgs svētku brīdis. Tas rada priecīgu, pacilātu sajūtu, ļauj aizdomāties par sava darba nozīmi. Arī šorīt, sveicot Skolotāju dienā, man skolēns atnesa kastaņu pušķi. Tik patīkami,” priecājas M.Žagare.

Neapmaldīties kompetenču džungļos

Daina Melnūdre

“Ogres novada Gada pedagogs 2022”, Birzgales pamatskolas angļu valodas skolotāja, speciālās izglītības skolotāja Daina Melnūdre atklāj, ka viņa Birzgales pamatskolā strādājusi pēdējos 22 gadus un šogad pavasarī nolēmusi doties pelnītā atpūtā. Skolotāja saka - viņai šī svētku diena ir īpaša ne tikai apbalvojuma un svētku dienas dēļ, bet arī izvēlētās svētku pasākuma vietas dēļ: “Šodien jutos kā mākslas vēstures stundā pirms 60 gadiem, 1962. gada septembra beigās. Es tolaik mācījos Valmieras 11 varoņu-komjauniešu vidusskolā. Mākslas vēstures stundā ienāca gleznotājs, skolotājs Rūdolfs Pētersons, no portfeļa izņēma trīs mapes, lūdza sadalīties trīs grupās, un mūsu grupas mapē atradās Anša Cīruļa Ogres bērnu sanatorijas griestu gleznojumi, kas bija pareizi jāsaliek. Togad apritēja tieši 20 gadi, kopš gleznotājs bija miris. Un šodien man ir iespēja atkal redzēt šos zīmējumus,” sirsnīgajās atmiņās dalās skolotāja un sola šo notikumu pastāstīt saviem klasesbiedriem, ar kuriem vidusskolu absolvējusi 1965. gadā un vēl aizvien tiekas katru gadu. Kolēģiem pieredzējusī skolotāja vēl “neapmaldīties kompetenču džungļos un dzīvi tvert vieglāk” un uzskata, ka jaunās tehnoloģijas mācību procesā vajag ieviest, bet ar mēru.

Skolotāja darbs nav nekāda raķešzinātne

“Ogres novada Gada pedagogs 2022”, Ikšķiles vidusskolas fizikas skolotājs Vilmārs Zeme atzīst, ka pāris gadus bija devies prom no skolas, bet uz turieni kaut kas, vārdiem neaprakstāms, tomēr saucis atpakaļ. Pedagoga pieredzi viņš guvis Rīgas Dizaina un mākslas vidusskolā, otro gadu strādā skolā Ikšķilē. “Es tiešām vienmēr ar nepacietību esmu gaidījis 1. septembri, jo gribu redzēt, kā bērni izauguši, satikt kolēģus un dzirdēt, kā viņiem gājis… Uz darbu katru rītu nāku ar labu garastāvokli, laikam esmu patoloģisks optimists, un domāju, ka to jūt arī jaunieši. Skolotāja darbs jau nav nekāda raķešzinātne, tas patiesībā ir ļoti vienkārši – kā tu izturies pret viņiem, to tu saņem pretī. Tas nav tikai rakstīt formulas uz tāfeles, sniegt pamācības vai labot darbus. Skolā mani saista tieši mijiedarbība, sadarbība ar viņiem – jauniešu humors, viņu idejas. Citreiz viņi mani pat atkož, atšifrē, bet tas ir jauki... Ikvienam kolēģim vēlu darīt to, kas viņam visvairāk patīk, un mīlēt savu darbu. Svarīgi atrast arī veidu, kā uzņemt enerģiju, lai pēc tam būtu ko dot. Man tas ir “Meža taku skrējienu” organizēšana pa visu Latviju,” ar smaidu un prieku stāsta V.Zeme.  

Izvēlētā profesija – sirds lieta

Pasākums “Ogres novada Gada pedagogs 2022” 30.09.2022. Inga Strazdiņa

“Ogres novada Gada pedagogs 2022”, Ogres Mūzikas un mākslas skolas klavierspēles pedagoģe Inga Stazdiņa pauž prieku par profesiju, ko viņa ir izvēlējusies, jo tā ir arī viņas sirds lieta. “Lai kādi laiki būtu, lai kādas grūtības piemeklētu, tās visas ir vieglāk pārdzīvot kopībā ar saviem kolēģiem. Esmu priecīga par labdabīgo darba vidi, kas ļauj attīstīties pašai un sniegt savas zināšanas bērniem, par erudītajiem, ar plašu redzesloku apveltītajiem kolēģiem, par mūsu sadarbību,” saka I.Strazdiņa un kolēģiem svētkos novēl būt saliedētiem, spēt atrast garīgu un fizisku līdzsvaru, darot darbu, nenodarīt sev pāri un spēt noturēt sevi tā, lai ar pozitīvām emocijām spētu sniegt savas zināšanas bērniem.

Pamanīt mazās lietas

Savukārt “Ogres novada Gada pedagogs 2022”, Ikšķiles vidusskolas izglītības psiholoģe Lelde Ločmele kolēģiem vēl gūt prieku no sava darba un iesaka to gūt, pamanot mazās lietas, kurās patiesībā slēpjas viss prieks. “Manas “mazās lietas” ir kaut vai tas, ka pie manis atnākušais bērns no kabineta aiziet kaut mazdrusciņ labākā omā, ka mēs vispār esam satikušies, tas ir mans prieks, un mācu to arī bērniem,” saka L.Ločmele.

Ogres novada Gada skolotājs 2022” titula ieguvēji

Ogres Centra pamatskolas skolotāja Inga Biukšāne par radošumu un inovācijām izglītības procesā: par jaunu mācību metožu, pieeju, stratēģiju, jauno tehnoloģiju pielietojumu mācību un audzināšanas darbā, mūzikas skolotāja Laila Daudziņa - par mūsdienīgu un kvalitatīvu izglītības darba organizāciju un vadību.

Ogres Valsts ģimnāzijas angļu valodas un datorikas skolotāja Viktorija Gailiša par radošumu un inovācijām izglītības procesā: par jaunu mācību metožu, pieeju, stratēģiju, jauno tehnoloģiju pielietojumu mācību un audzināšanas darbā, latviešu valodas un literatūras skolotāja Svetlana Sermule par ieguldījumu un sasniegumiem atbalsta pasākumu nodrošināšanā izglītojamiem; Ogres 1.vidusskolas latviešu valodas un literatūras skolotāja Ligita Landorfa par ieguldījumu un sasniegumiem darbā ar talantīgiem izglītojamiem, sociālais pedagogs Eva Mačukāne par ieguldījumu un sasniegumiem atbalsta pasākumu nodrošināšanā izglītojamiem, direktora vietniece, latviešu valodas un literatūras skolotāja Liene Trūpa par veiksmīgo pedagogu debiju izglītības iestādē.

Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas angļu valodas skolotāja Sandra Trence un direktore vietniece izglītības darbā Sarmīte Lazdiņa – par radošumu un inovācijām izglītības procesā: par jaunu mācību metožu, pieeju, stratēģiju, jauno tehnoloģiju pielietojumu mācību un audzināšanas darbā; Ikšķiles vidusskolas izglītības psiholoģe Lelde Ločmele par ieguldījumu un sasniegumiem atbalsta pasākumu nodrošināšanā izglītojamiem, fizikas skolotājs Vilmārs Zeme – par veiksmīgu pedagoga debiju izglītības iestādē, angļu valodas skolotāja Marta Žagare – par ieguldījumu un sasniegumiem audzināšanas un ārpusstundu darbā un darbā ar talantīgiem izglītojamiem.

Jaunogres vidusskolas vēstures un sociālo zinību skolotāja Aija Paškoviča – par radošumu un inovācijām izglītības procesā: par jaunu mācību metožu, pieeju, stratēģiju, jauno tehnoloģiju pielietojumu mācību un audzināšanas darbā, latviešu valodas un literatūras skolotāja Iveta Feoktistova – par ieguldījumu un sasniegumiem darbā ar talantīgiem izglītojamiem.

Ogresgala pamatskolas direktora vietniece izglītības jomā Anita Gutāne par mūsdienīgu un kvalitatīvu izglītības darba organizāciju un vadību, Ķeguma vidusskolas sākumskolas skolotāja Agita Ziediņa par radošumu un inovācijām izglītības procesā: par jaunu mācību metožu, pieeju, stratēģiju, jauno tehnoloģiju pielietojumu mācību un audzināšanas darbā; Suntažu vidusskolas sākumskolas skolotāja Ineta Liepiņa par ieguldījumu un sasniegumiem audzināšanas un ārpusstundas darbā, pirmsskolas skolotāja Dita Barkāne par radošumu un inovācijām izglītības procesā: par jaunu mācību metožu, pieeju, stratēģiju, jauno tehnoloģiju pielietojumu mācību un audzināšanas darbā; Birzgales pamatskolas angļu valodas un speciālās izglītības skolotāja Daina Melnūdre par ieguldījumu un sasniegumiem atbalsta pasākumu nodrošināšanā izglītojamiem; Ogres Baltās skolas pirmsskolas skolotāja Sarmīte Juzupa par ieguldījumu un sasniegumiem audzināšanas un ārpusstundu darbā.

Madlienas vidusskolas sākumskolas skolotāja Signe Kušnire, Ikšķiles Mūzikas un mākslas skolas mākslas pedagogs Laila Balode, Lielvārdes pamatskolas latviešu valodas un literatūras skolotāja Santa Mežvēvere, Jumpravas pamatskolas sākumskolas skolotāja Līga Beļinska par radošumu un inovācijām izglītības procesā: par jaunu mācību metožu, pieeju, stratēģiju, jauno tehnoloģiju pielietojumu mācību un audzināšanas darbā.

Taurupes pamatskolas Mazozolu filiāles vēstures, ģeogrāfijas un sociālo zinību skolotāja Daiga Zamarina par radošumu un inovācijām izglītības procesā: par jaunu mācību metožu, pieeju, stratēģiju, jauno tehnoloģiju pielietojumu mācību un audzināšanas darbā; Lēdmanes pamatskolas pirmsskolas skolotāja Antra Gerharde par ieguldījumu un sasniegumiem audzināšanas un ārpusstundu darbā; Valdemāra pamatskolas skolotāja logopēde Vita Volkopa par ieguldījumu un sasniegumiem atbalsta pasākumu nodrošināšanā izglītojamiem.

Lielvārdes PII “Pūt vējiņi” un Lielvārdes Sporta centra sporta skolotājs Agris Pikšens par ieguldījumu un sasniegumiem audzināšanas un ārpusstundu darbā, Ogres Basketbola skolas sporta treneris Artūrs Bērziņš par radošumu un inovācijām izglītības procesā: par jaunu mācību metožu, pieeju, stratēģiju, jauno tehnoloģiju pielietojumu mācību un audzināšanas darbā; Ogres novada Sporta centra sporta trenere Tatjana Stepulāne par ieguldījumu un sasniegumiem darbā ar talantīgiem izglītojamiem.

Ogres PII “Zelta sietiņš” speciālās izglītības skolotāja, logopēde Kristīne Lokste par ieguldījumu un sasniegumiem atbalsta pasākumu nodrošināšanā izglītojamiem; Ogres PII “Strautiņš” pirmsskolas skolotāja Aiva Majore par veiksmīgu pedagoga debiju izglītības iestādē; Ogres PII “Cīrulītis” pirmsskolas skolotāja Monta Ūdre, Ogres PII “Dzīpariņš” pirmsskolas skolotāja Līga Grumolde, PII “Čiekuriņš” pirmsskolas skolotāja Gunta Ķēniņa, Ogres PII Saulīte pirmsskolas skolotāja Dana Gerstenberga, Ogres PII "Riekstiņš" pirmsskolas skolotāja Baiba Žagare, Birzgales PII "Birztaliņa" pirmsskolas skolotāja, logopēde Marita Puķe, Madlienas PII "Taurenītis" pirmsskolas skolotāja Sarmīte Ozoliņa par radošumu un inovācijām izglītības procesā: par jaunu mācību metožu, pieeju, stratēģiju, jauno tehnoloģiju pielietojumu mācību un audzināšanas darbā; Ķeguma PII “Gaismiņa” pirmsskolas skolotāja Tatjana Bardiša par ieguldījumu un sasniegumiem audzināšanas un ārpusstundu darbā; Ogresgala PII “Ābelīte” pirmsskolas mūzikas skolotāja Līga Skujiņa par ieguldījumu un sasniegumiem atbalsta pasākumu nodrošināšanā izglītojamiem; Ikšķiles PII “Urdaviņa” pirmsskolas skolotāja Irēna Frīdberga par mūsdienīgu un kvalitatīvu izglītības darba organizāciju un vadību.

Ogres tehnikuma matemātikas skolotāja Kristīne Keivomeģe, profesionālo mācību pedagogs datorzinību jomā Viktors Ceiruls, profesionālo mācību pedagogs mākslas un dizaina jomā Dace Runča – par radošumu un inovācijām izglītības procesā: par jaunu mācību metožu, pieeju, stratēģiju, jauno tehnoloģiju pielietojumu mācību un audzināšanas darbā.

Ogres Mūzikas un mākslas skolas klavierspēles pedagoģe Inga Strazdiņa par ieguldījumu un sasniegumiem audzināšanas un ārpusstundu darbā un darbā ar talantīgiem izglītojamiem, mākslas pedagoģe Elīna Buka par radošumu un inovācijām izglītības procesā, par ieguldījumu un sasniegumiem darbā ar talantīgiem izglītojamiem; Kārļa Kažociņa Madlienas Mūzikas un mākslas skolas klavierspēles pedagoģe Valda Garūta par ieguldījumu un sasniegumiem darbā ar talantīgiem izglītojamiem; Lielvārdes Mūzikas un mākslas skolas vijoles spēles un ģitāras spēles pedagogs Justs Liepiņš par ieguldījumu un sasniegumiem dabā ar talantīgiem izglītojamiem un veiksmīgu pedagoga debiju izglītības iestādē.

Foto: Austris Auziņš

Video
Jaunie direktori ogres novadā 29092022