Izglītība Pašvaldība Ziņas, jaunumi
Ogres novada Gada pedagogs 2023

29. septembrī, neilgi pirms Starptautiskās skolotāju dienas, Ogrē, atjaunotajā sanatorijas zālē Gaismas prospektā, notika titula “Ogres novada Gada pedagogs 2023” ieguvēju un ilggadējo pedagogu godināšana.

Titulam “Ogres novada Gada pedagogs 2023” pedagogus bija izvirzījuši Ogres novada izglītības iestāžu kolektīvi. Laureāti saņēma Ogres novada pašvaldības Atzinības rakstu un sudraba ozollapas vai liepzieda piespraudi, kā arī Ogres novada mākslas skolu veidoto kartīšu komplektu, kas tapis iedvesmojoties no laureātu kolēģu stāstiem par balvas saņēmēju.

Pasākumā par godprātīgu darbu un ieguldījumu izglītībā tika godināti arī ilggadējie pedagogi, kuru pedagoģiskais darba stāžs ir 40 gadi. Šie pedagogi saņēma pašvaldības Pateicību un porcelāna zvaniņu.

Klātesošos uzrunāja Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Egils Helmanis, kurš uzsvēra: “Mūsu novadā ceļam skolas, kamēr citviet Latvijā tās aizver. Tas viss nebūtu iespējams, ja nebūtu jūs - talantīgu, gudru un uz skolēnu attīstību virzītu pedagogu. Sokrāts teicis, ka nevajag baidīties no tumsas, jābaidās no cilvēkiem, kas baidās no apgaismības un mācībām.  Novēlu, lai jums pretī vienmēr būtu dzirdīgas ausis, skolēni, kas vēlas mācīties un attīstīt sevi.”

Priekšsēdētāja vietnieks Gints Sīviņš, piekrītot iepriekš teiktajam, uzsvēra: “Ogres novada pašvaldība iegulda milzīgus līdzekļus, lai taptu ēkas un infrastruktūra, bet jūsu uzdevums ir piepildīt šīs ēkas ar saturu, kas ir daudz grūtāks uzdevums nekā būvēt infrastruktūru. Jūsu uzdevums ir katrā bērnā un jaunietī atrast to šķautni, ko viņš var attīstīt vislabāk. Paldies par jūsu ieguldījumu mūsu skolēnu izglītošanā!

Kolēģus svētkos, kas šogad tiek organizēti otro reizi, sveica arī Ogres novada Izglītības pārvaldes vadītājs Igors Grigorjevs: “Nav lielākas un grūtāk izcīnāmas balvas kā līdzcilvēku atzinība, tuvāko novērtējums un būt izceltam kolektīvā. Es esmu pārliecināts, ka jūs savā darbā iemiesojat Ogres novada izglītības jomas virsmērķi “Pozitīva un vērtīga mācību pieredze un sasniegumi katram”.”

Pedagogus svētkos sveica arī LIZDA Ogres novada arodorganizācijas priekšsēdētāja Velga Kalniņa uzsverot, ka šajā pasākumā tiek godāts pedagogs un novērtēts viņa ieguldījums un darbs, kā arī vēlēja pedagogiem izturību, spēku un enerģiju. V.Kalniņa pateicās Ogres novada pašvaldības vadībai un Ogres novada izglītības pārvaldei par mērķtiecīgu darbu izglītības jomas attīstībā.

Pasākuma laikā klātesošajiem muzikālus sveicienus veltīja dziedātājs Roberto Meloni.

Pasākumu vadīja Ogres novada Izglītības pārvaldes galvenā speciāliste izglītības metodikā un izglītības metodiķe sākumskolā Ilze Ušpele.

Ilggadējie pedagogi

Par godprātīgu darbu un ilggadēju ieguldījumu izglītībā tika sveikta Ilona Klimane, Laima Prekele, Sarmīte Štekele, Edīte Graudiņa, Zane Hartmane, Valentīna Lazdiņa, Mirdza Kukule, Tatjana Bardiša, Aija Simsone, Vanda Kalniņa, Ligita Ridūze, Maruta Cinīte, Ligita Landorfa, Mudīte Goldmane, Gunta Grejere, Gita Līkuma, Inese Ādmine, Jevgēnija Graudiņa, Baiba Liepiņa, Līga Zaķe, Dace Bite.

 “Ogres novada Gada skolotājs 2023” titula ieguvēji

 • Evita Reinsone par veiksmīgāko pedagoga debiju Ogres PII  “Zelta sietiņš”
 • Rita Reinsone par veiksmīgāko pedagoga debiju Birzgales pamatskolā
 • Amanda Pastuha par veiksmīgāko pedagoga debiju Ikšķiles PII “Čiekuriņš”
 • Sanita Kovaļkova par veiksmīgāko pedagoga debiju Kārļa Kažociņa Madlienas Mūzikas un mākslas skolā
 • Jānis Grants par veiksmīgāko pedagoga debiju Ogres tehnikumā
 • Dana Lidžus par veiksmīgāko pedagoga debiju Tīnūžu sākumskolā
 • Simona Iranoviča par veiksmīgāko pedagoga debiju Ogres Mūzikas un mākslas skolā

 

 • Ilona Klimane par mūsdienīgu un kvalitatīvu izglītības darba organizāciju un vadību Birzgales PII “Birztaliņa”
 • Daiga Brante par mūsdienīgu un kvalitatīvu izglītības darba organizāciju un vadību Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolā
 • Dace Gavriļenko par mūsdienīgu un kvalitatīvu izglītības darba organizāciju un vadību Ikšķiles PII “Urdaviņa”
 • Inga Kumeliņa par mūsdienīgu un kvalitatīvu izglītības darba organizāciju un vadību Ikšķiles vidusskolā
 • Ilze Cābe par mūsdienīgu un kvalitatīvu izglītības darba organizāciju un vadību Lielvārdes Mūzikas un mākslas skolā
 • Iveta Jaunvīksna par mūsdienīgu un kvalitatīvu izglītības darba organizāciju un vadību Lielvārdes PII “Pūt vējiņi”
 • Anete Ezeriete par mūsdienīgu un kvalitatīvu izglītības darba organizāciju un vadību Ogres Valsts ģimnāzijā
 • Karīna Burija par mūsdienīgu un kvalitatīvu izglītības darba organizāciju un vadību Ogres Centra pamatskolā
 • Aiga Staltmane-Vekša par mūsdienīgu un kvalitatīvu izglītības darba organizāciju un vadību Ogres Baltajā skolā
 • Laima Pauliņa par mūsdienīgu un kvalitatīvu izglītības darba organizāciju un vadību Ogres PII “Strautiņš”
 • Dace Gailīte par mūsdienīgu un kvalitatīvu izglītības darba organizāciju un vadību Ogres privātā PII “Mikausis”
 • Gita Vērdiņa par mūsdienīgu un kvalitatīvu izglītības darba organizāciju un vadību Ogres PII “Cīrulītis”

 

 • Sanija Rubene par radošumu un inovācijām izglītības procesā un veiksmīgāko pedagoga debiju Ikšķiles privātā sākumskola "Ķiparu nams"
 • Inese Grise par radošumu un inovācijām izglītības procesā, par ieguldījumu un sasniegumiem darbā ar talantīgiem skolēniem Ķeipenes pamatskolā
 • Egita Tontegode par radošumu un inovācijām izglītības procesā, par ieguldījumu un sasniegumiem darbā ar talantīgiem skolēniem Ogresgala pamatskolā
 • Sintija Rūze par radošumu un inovācijām izglītības procesā Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolā
 • Iveta Sproģe par radošumu un inovācijām izglītības procesā Ikšķiles Mūzikas un mākslas skolā
 • Madara Ločmele par radošumu un inovācijām izglītības procesā Ikšķiles vidusskolā
 • Inese Kristapure par radošumu un inovācijām izglītības procesā Jumpravas pamatskolā
 • Gita Maņkova un Alisa Āboliņa par radošumu un inovācijām izglītības procesā Jaunogres vidusskolā
 • Inga Blumfelde par radošumu un inovācijām izglītības procesā Lielvārdes pamatskolā
 • Iveta Atslēdziņa par radošumu un inovācijām izglītības procesā Madlienas PII “Taurenītis”
 • Ieva Sala par radošumu un inovācijām izglītības procesā Ogres Valsts ģimnāzijā
 • Diāna Ķēniņa par radošumu un inovācijām izglītības procesā Ogres Centra pamatskolā
 • Rolands Pauliņš par radošumu un inovācijām izglītības procesā Ogres Basketbola skolā
 • Iluta Vitkovska par radošumu un inovācijām izglītības procesā Ogres PII “Dzīpariņš”
 • Elvīra Broka par radošumu un inovācijām izglītības procesā Ogres PII “Riekstiņš”
 • Tatjana Ļvova par radošumu un inovācijām izglītības procesā Ogres PII “Saulīte”
 • Sarmīte Gremzde par radošumu un inovācijām izglītības procesā Ogres PII “Cīrulītis”
 • Ilze Krastiņa par radošumu un inovācijām izglītības procesā Ķeguma vidusskolā
 • Santa Kārkliņa par radošumu un inovācijām izglītības procesā Suntažu vidusskolā
 • Daiga Rosicka par radošumu un inovācijām izglītības procesā Taurupes pamatskolā

 

 • Guntra Latiša par ieguldījumu un sasniegumiem atbalsta pasākumu nodrošināšanā skolēniem Ikšķiles PII “Urdaviņa”
 • Laima Semionova par ieguldījumu un sasniegumiem audzināšanas un ārpusstundu darbā Ķeguma PII “Gaismiņa”
 • Maija Auziņa par ieguldījumu un sasniegumiem darbā ar talantīgiem skolēniem Lēdmanes pamatskolā
 • Anita Jākobsone par ieguldījumu un sasniegumiem audzināšanas un ārpusstundu darbā Madlienas vidusskolā
 • Elza Seile par ieguldījumu un sasniegumiem darbā ar talantīgiem skolēniem un Dace Kābele par ieguldījumu un sasniegumiem audzināšanas un ārpusstundu darbā Ogres 1.vidusskolā
 • Gunta Polukejeva par ieguldījumu un sasniegumiem audzināšanas un ārpusstundu darbā un Linda Pastare par ieguldījumu un sasniegumiem darbā ar talantīgiem izglītojamiem, sekmējot viņu uzņēmējdarbības prasmju attīstību, Ogres tehnikumā
 • Līga Zaķe par ieguldījumu un sasniegumiem audzināšanas un ārpusstundu darbā Ogresgala PII “Ābelīte”
 • Anda Strazdiņa par ieguldījumu un sasniegumiem atbalsta pasākumu nodrošināšanā skolēniem Valdemāra pamatskolā
 • Sandra Bērziņa par ieguldījumu un sasniegumiem audzināšanas un ārpusstundu darbā Ķeguma vidusskolā
 • Kaspars Kreimanis par ieguldījumu un sasniegumiem darbā ar talantīgiem izglītojamiem Lielvārdes Sporta centrā
 • Zita Krūmiņa par ieguldījumu un sasniegumiem audzināšanas un ārpusstundu darbā un par ieguldījumu un sasniegumiem darbā ar talantīgiem skolēniem Ogres Mūzikas un mākslas skolā
 • Indra Puķe par ieguldījumu un sasniegumiem audzināšanas un ārpusstundu darbā Suntažu vidusskolā
 • Zane Bēķe par ieguldījumu un sasniegumiem darbā ar talantīgiem skolēniem Ikšķiles vidusskolā

 

Ogres novada pašvaldība sveic Skolotāju dienā!