Satiksme, ceļi Ziņas, jaunumi
Titulbilde

Ogres novada pašvaldības domes ārkārtas sēdē 30. septembrī pieņemts lēmums izdarīt grozījumus Ogres novada Attīstības programmas 2014. – 2020. gadam Investīciju plāns 2018. – 2020. gadam” Ogres novada Investīciju plānā, papildinot to, lai pašvaldība varētu startēt valsts aizņēmumu programmā finansējuma saņemšanai šo projektu realizācijai.

Investīciju plāns papildināts ar projektu, kas saistīts ar satiksmes infrastruktūras uzlabošanu Dubkalnu mežu teritorijā, sakārtojot ceļu no valsts reģionālā  autoceļa P5 Ulbroka – Ogre līdz Smiltāju kapiem. Šobrīd šī grants seguma ceļa tehniskā kvalitāte ir zema, teritorijas reljefa dēļ nav drošs arī pieslēgums  autoceļam P5.

Smiltāju kapu kopēja platība ir 31 ha, no tās uz šo brīdi apgūts tikai 1 ha, taču apbedījumi šajos kapos kļūst aizvien biežāki, līdz ar to ir nepieciešams sakārtot ceļu. Novada pašvaldība 2021. – 2022. gadā plāno posmā no autoceļa P5 līdz Smiltāju kapiem izbūvēt asfaltētu autoceļu apmēram 900 metru garumā. Projekta īstenošanai nepieciešams finansējuma 900 000 apmērā.

Novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Egils Helmanis norāda, ka ceļa sakārtošana  posmā no autoceļa līdz Smiltāju kapiem šobrīd ir prioritāri veicamais darbs, taču faktiski būtu nepieciešams šo ceļu Dubkalnu teritorijā noasfaltēt visā garumā; tāpat ir jāstrādā pie Smiltāju kapu teritorijas attīstības – jāizbūvē kapliča un jāierīko auto stāvlaukums.