Pašvaldība Ziņas, jaunumi
Bibliotēka

Lai parrunātu kopīgi īstenotos projektus un turpmākās sadarbības formas, piektdien, 15. oktobrī, Ogres novada domes priekšsēdētājs Egils Helmanis tikās ar Rīgas Tehniskās universitātes (RTU)  Zinātņu prorektoru Tāli Juhnu un Attīstības prorektoru Artūru Zepu.  Domes priekšsēdētājs atzinīgi vērtē ilgtermiņa sadarbību ar RTU mācībspēkiem un studentiem, kas ļauj attīstīt modernus, uz nākotni vērstus infrastruktūras projektus.

Sadarbības vizītē piedalījās arī Ogres Centrālās bibliotēkas projektā iesaistītie speciālisti - Ogres novada pašvaldības Infrastruktūras veicināšanas nodaļas projektu vadītājs Edgars Asars, SIA «Ogres Namsaimnieks» valdes loceklis Kaspars Grīnbergs, kā arī Latvijas Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienības valdes priekšsēdētājs, RTU profesors, AS Lafipa valdes priekšsēdētājs Egils Dzelzītis.

Viens no veiksmīgākajiem sadarbības projektiem ar RTU ir tieši Ogres Centrālās bibliotēkas projekts, to kā diplomdarbu izstrādāja RTU Arhitektūras fakultātes absolvents, arhitekts Rūdis Rubenis. Domes priekšsēdētājs uzskata, ka šis ir ļoti veiksmīgs piemērs, kā varam veicināt studentu interesi par studiju iespējām RTU. Jauno būvi brauc aplūkot viesi no visas Latvijas.  

Ogres novads ir mūsdienīgs, uz inovatīviem risinājumiem vērsts novads, kas attīstības plānošanā uzklausa jauniešu redzējumu, jo tādā veidā ikviens projekts tiek aplūkots ar nākotnes perspektīvu. “Pašvaldībai, kas īsteno dažāda veida investīciju projektus, ir būtiski ņemt vērā aktuālās tendences, risinājumus, nodrošinot mūsdienīgu dzīves vidi ikvienam iedzīvotājam,” uzsver domes priekšsēdētājs.  “Pēdējos gados Ogres novads ir strauji audzis, priekšā vēl ir daudz apjomīgu projektu, un tieši sadarbībā ar RTU mēs varam īstenot pat visambiciozākās idejas. Mēs esam atvērti studentu radošajiem risinājumiem, viņu vīzijai par nākotnes pilsētu.  Paldies par līdzšinējo sadarbību, mēs to ļoti novērtējam,” pateicās domes priekšsēdētājs un iezīmēja aktuālos sadarbības projektus, kuri varētu būt saistoši arī RTU studentiem.

Ogres novada pašvaldībai būtu vērtīgs studentu redzējums par muzikālās strūklakas  projektu, kas iecerēta Ogrē, iepretim plānotajam Operetes un muzikālajam teātrim. Tāpat pašvaldība vēlas attīstīt Lielvārdes darbas parka teritoriju, attīstot Lāčplēša stāstu kā nacionālās pašapziņas apliecinājumu. Plašas sadarbības iespējas paredzamas arī zinātniskā centra “Ogres vārti” izveidē.

RTU prorektori ir gandarīti par līdzšinējo sadarbību un ir gatavi iesaistīties jaunu projekta ideju īstenošanā. Ogrē veiksmīgi darbojas RTU Bērnu un jauniešu universitāte, nodrošinot iespēju jauniešiem salīdzinoši īsā laikā iepazīt inženierzinātnes. RTU Attīstības prorektors Artūrs Zeps ieskicēja vēl dažādus sadarbības modeļus gan infrastruktūras projektu īstenošanā, gan jauniešu ieinteresēšanā par inženierzinātnēm, piemēram, zinātniskā centra “Ogres vārti” projektā, veicinot skolēnu izpratni par fizikas un ķīmijas mācību priekšmetiem kā svarīgu kompotentu nākotnes karjeras izvēlē.

Projektu vadītājs E. Asars iepazīstināja tikšanās dalībniekus iepazīstinot ar apjomīgākajiem infrastruktūras projektiem, kas šobrīd top novadā, tai skaitā zinātnisko centru “Ogres vārti”, jaunās Ogres Valsts ģimnāzijas ēku, Jauniešu mājas izbūvi, klinšu kāpšanas sienas izveidi, kā arī Taurupes muižas klēts pārbūvi.

Sarunas noslēgumā visi devās apskatīt jauno Ogres Centrālās bibliotēkas ēku. 

Dome