Ogres novada pašvaldības projektu konkursu noslēguma pasākums 2023. gada 25. novembrī

26. novembrī Tīnūžu Tautas namā projektu konkursu “Veidojam vidi ap mums Ogres novadā” un “Radoši – Aktīvi – Darbīgi – Izglītojoši – Ogres novadam” (“R.A.D.I. – Ogres novadam”) noslēguma pasākumā pulcējās aktīvie un darbīgie Ogres novada iedzīvotāji, kuri šogad ar pašvaldības finansiālu atbalstu īstenojuši projektus apkārtējās vides uzlabošanā, kā arī organizējuši kultūras, sporta un neformālās izglītības pasākumus visā novada teritorijā.

Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Egils Helmanis pateicās visiem projektu īstenotājiem, atzīmējot, ka katrs projekts ir uzmanība un mīlestība pret savu novadu un apkārtējiem cilvēkiem: “Nav lielu vai mazu lietu, bet tas ir attieksmes jautājums. Ieguvēji ir visi – novads, pagasti un pilsētas, cilvēki, kas tajās dzīvo. Paldies, kamēr būsiet un radīsiet, mūsu novads veidosies arvien skaistāks un labāks.”

Gandarījumu par paveikto pauda Ikšķiles pilsētas un Tīnūžu pagasta pārvaldes vadītāja Aiva Ormane: “Man ir liels lepnums, ka visi Ogres novada darītāji, radītāji, veidotāji šogad ir sapulcējušies šeit – Tīnūžos, pašā Latvijas viducī. Tā kopības sajūta, vēlme darīt labu novadam un fantastiskās idejas ir apsveicamas. Lai netrūkst ieceru, spara un atbalsta komandas arī nākamajos gados!”

Pasākuma laikā tika sniegts ieskats par katra projekta ietvaros paveikto. To ieviesēji – iedzīvotāju grupas un organizācijas – saņēma arī apliecinājumus par veiksmīgu projekta realizāciju.

Tika arī pasniegtas naudas balvas veiksmīgākajiem projektiem konkursā “Veidojam vidi ap mums Ogres novadā”.

  • Visaugstāko novērtējumu – titulu “Gada projekts” un naudas balvu 300 eiro apmērā – ieguva Jumpravas iedzīvotāju grupas “Kopā varam!” projekts “Zaļā klase – mācībām un atpūtai un karoga masta nomaiņa Valdemāra pamatskolā”.
  • Naudas balva 200 eiro nominācijā “Oriģinalitāte” tika piešķirta Ķeipenes pensionāru biedrībai “Avotkreses” par projektu “Ķeipenes skaņu laipa”.
  • Nominācijā “Ilgtspējība” naudas balvu 200 eiro apmērā saņēma vēl viens Jumpravā realizēts projekts – “Piknika vietas ierīkošana pie Jumpravas peldvietas” (iedzīvotāju grupa “Zaļie pirkstiņi”).
  • Diviem projektu īstenotājiem tika piešķirtas naudas balvas 150 eiro vērtībā – iedzīvotāju grupai “Lai top gaisma!” par projektu “Mūzikas un mākslas dārza apgaismojums” (nominācija “Harmoniskas vides veidošana”) un iedzīvotāju grupai “Saulrieta tomieši” par projektu “Ugunskura vietas labiekārtošana Tomes sporta laukumā” (nominācija “Vietējās kopienas saliedēšanas vieta”).

Ar daudzkrāsaino muzikālo skanējumu pasākuma dalībniekus priecēja operas solisti Ilona Bagele un Dainis Skutelis, akordeoniste Inita Āboliņa un vijolnieks Raimonds Ozols. 

KONTEKSTS: Šī gada janvārī Ogres novada pašvaldība izsludināja divus projektu konkursus – “Veidojam vidi ap mums Ogres novadā”, kas dod iespēju iedzīvotājiem īstenot projektus dažādās ar dzīves vides kvalitātes uzlabošanu saistītās sfērās, un “R.A.D.I. – Ogres novadam”, kura mērķis ir veicināt sabiedrības iniciatīvas neformālās izglītības, pilsoniskās aktivitātes, sporta, aktīva dzīvesveida un kultūras jomās. Katrā konkursā finansējuma saņēmējus noteica speciāli izveidota konkursa vērtēšanas komisija, kopā tika saņemts 181 projektu pieteikums, no kuriem apstiprināti 82. Projektu konkursa “Veidojam vidi ap mums Ogres novadā” ietvaros tika arī piešķirtas naudas balvas projektiem, kas vērtēšanas komisijas skatījumā atzīti par visveiksmīgāk īstenotajiem. Ikgadējais noslēguma pasākums tradicionāli tiek rīkots ārpus novada centra esošajām kultūras iestādēm, šogad Tīnūžu pagastā.