Pašvaldība Ziņas, jaunumi
Pašvaldības iestādes aicinātas pieteikties finansējumam nometņu un pasākumu organizēšanai

Ogres novada pašvaldības iestādes līdz 2. maijam aicinātas pieteikties finansējumam papildu aktivitāšu veikšanai 2023.gadā:

  • bērnu un jauniešu nometņu organizēšanai (pieteikumam jāpievieno nometņu vadītāja apliecības kopija), kopējais pieejamais finansējums 13 500 EUR, maksimālā pieejamā summa vienas nometnes organizēšanai 2 250 EUR;
  • neformālās izglītības pasākumu organizēšanai, kopējais pieejamais finansējums 6 500 EUR, maksimālā pieejamā summa viena pasākuma organizēšanai 650 EUR.

Iespējamais aktivitāšu norises laiks - no 2023. gada 1. jūnija līdz 30. novembrim. 

Lai pieteiktos finansējumam, aizpildītu, parakstītu un ieskenētu vai ar elektronisko parakstu parakstītu pieteikumu sūtīt Ogres novada Izglītības pārvaldei uz e-pastu: izglitiba@ogresnovads.lv līdz 2023. gada 2. maijam (ieskaitot).