Vide Ogres novads Ziņas, jaunumi
GMO produkti

Ogres novada pašvaldība izsludina paziņojumu par nodomu noteikt aizliegumu  ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Ogres novada administratīvajā teritorijā.

 Pamatojoties uz Ģenētiski modificēto organismu (turpmāk – ĢMO) aprites likumu, 22. panta otrā daļa nosaka, ka pašvaldības pēc savas iniciatīvas vai uz personas priekšlikuma pamata ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem var noteikt aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai attiecīgajā administratīvajā teritorijā vai tās daļā.

Lai saglabātu nozīmīgās bioloģiskās daudzveidības  un vides vērtības, lai  novērstu riskus cilvēku un dzīvnieku veselībai, augsnes nepiesārņotībai, bioloģisko zemnieku saimniecību specifikai, ir nepieciešams orientēties uz ekoloģiskās pārtikas audzēšanu, kas ir konkurētspējīga kopējā tirgū. Latvijas lauksaimniecībai ir jābalstās uz savām zemkopības tradīcijām.

“Ar ĢM kultūraugu ieviešanu Latvija var neatgriezeniski zaudēt savu ekoloģiskās produkcijas ražotājas un eksportētājas valsts pozitīvo tēlu pasaulē un reizē ar to arī perspektīvu savai izaugsmei darbojoties šajā zaļās ekonomikas nišā.
Svarīgi apzināties, ka mūsu valsts spēja konkurēt ĢMO produktu tirgū salīdzinājumā ar lielvalstīm, kas šādas ĢM tehnoloģijas jau pielieto, ir niecīga” (
www.varam/darbības jomas/dabas aizsardzība/No ĢMO brīvas teritorijas).

Personīgos viedokļus, priekšlikumus un iebildumus saistībā ar aizlieguma nodomu audzēt ģenētiski modificētos kultūraugus Ogres novada administratīvajā teritorijā var iesniegt līdz 2022.gada 20. jūnijam Ogres novada pašvaldības centrālās administrācijas klientu apkalpošanas centrā Ogrē Brīvības ielā 33, Ogrē un Vienoto klientu apkalpošanas centros Ikšķilē, Tīnūžos, Ķegumā, Lielvārdē, Birzgalē un Rembatē vai iesūtot elektroniski uz e-pastu: ogredome@ogresnovads.lv.