Pašvaldība Ziņas, jaunumi
Salūts

Lai nodrošinātu sabiedrisko kārtību un drošību, Ogres novada pašvaldība plāno pieņemt saistošos noteikumus “Par uguņošanas ierīču un skatuves pirotehnisko izstrādājumu izmantošanas vietu un laiku” (turpmāk – saistošie noteikumi) .

Saistošo noteikumu projekts paredz, ka uguņošanas ierīču un skatuves pirotehnisko izstrādājumu izmantošanai publiskā vietā Ogres novada administratīvajā teritorijā personai ir jāsaņem novada pašvaldības atļauja; bez pašvaldības atļaujas uguņošanas ierīces un skatuves pirotehniskos izstrādājumus drīkst izmantot normatīvajos aktos noteiktajās svētku, atceres un atzīmējamās dienās.

Saistošo noteikumu projektā ir iekļauts nosacījums, ka gadumijā uguņošanas ierīces un pirotehniskos izstrādājumus drīkst lietot no 31. decembra plkst. 23.45 līdz 1. janvāra plkst. 1.00.

Saistošo noteikumu projektā ir paredzēta arī administratīvā atbildība par noteikto prasību neievērošanu.

Viedokļus un priekšlikumus par saistošo noteikumu projektu rakstveidā var iesniegt līdz 2023. gada 7. februārim:

  • Ogres novada pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā Brīvības ielā 33, Ogrē; Ogres novada pašvaldības administratīvajā teritorijā esošajos Valsts un pašvaldību vienotajos klientu apkalpošanas centros (VPVKAC);
  • nosūtot Ogres novada pašvaldībai pa pastu (adrese: Brīvības iela 33, Ogre, LV-5001);
  • elektroniski (parakstītu ar drošu elektronisko parakstu) uz e-pastu: ogredome@ogresnovads.lv.

Saņemtos viedokļus un priekšlikumus par saistošo noteikumu projektu pašvaldība apkopos un atspoguļos šo noteikumu projekta paskaidrojuma rakstā.