Paziņojums par būvprojektā "Valsts galvenā autoceļa A6 Rīga - Daugavpils - Krāslava - Baltkrievijas robeža (Patarnieki) abas brauktuves posma km 28.00 – 29.37 pārbūve" cērtamajiem kokiem (Ikšķilē)

SIA "Ogres Namsaimnieks" plāno izbūvēt un izveidot jaunas automašīnu stāvvietas pie dzīvojamās mājas Mālkalnes prospektā 8, Ogrē, un pie daudzdzīvokļu dzīvojamajām mājām Ausekļa prospektā 15 un Vidus prospektā 16A, Ogrē.

Lai veiktu stāvvietu izbūvi ir plānots nocirst trīs kokus. Mālkalnes prospektā 8, Ogrē, divus lapu kokus ar koka diametru 40 un 45 cm. Pie Ausekļa prospekta 15 un Vidus prospekta 16A, Ogrē, plānots nocirst vienu lapu koku ar tā diametru 50 cm.

Pamatojoties uz 2012. gada 2. maija Ministru kabineta noteikumu Nr. 309 “Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 17. punktu un Ogres novada domes 2013.gada 24.oktobra saistošo noteikumu Nr.49/2013 “Par apstādījumu apsaimniekošanu Ogres novadā” 20. punktu, publiskajai apspriešanai tiek nodota kokaugu ciršana: lapu koki, kur stumbra diametrs ir 40, 45 un 50 cm.

Publiskā apspriešana notiek no 20.01.2023 līdz 03.02.2023.

Rakstiskas atsauksmes lūdzam iesniegt Ogres novada pašvaldībā Brīvības ielā 33, Ogrē, vai nosūtīt uz e-pastu: ogredome@ogresnovads.lv līdz 03.02.2023.