Pagasti Ziņas, jaunumi
VIEDAIS CIEMS 2023

Biedrība "Latvijas Lauku forums" aicina Latvijas ciemus un kopienas dalīties to vieduma atslēgās, piesakoties "Viedais ciems 2023" atpazīstamības zīmei. Iniciatīva tiek īstenota ar mērķi izcelt un spēcināt lauku kopienu labās prakses ceļā uz viedumu, daudzinot iedzīvotāju centienus aktīvākas un iesaistošākas kopienas dzīves veidošanā un inovatīvu risinājumu īstenošanā esošajiem izaicinājumiem.

Pretendēt uz atpazīstamības zīmi "Viedais ciems 2023" ir aicināta ikviena Latvijas lauku aktīvā kopiena un ciems, līdz 2023. gada 23. jūlijam (ieskaitot) aizpildot pieteikumu šajā saitē: ej.uz/VC2023


“Viedie ciemi” ir kopienas lauku apvidos, kas pašas veido un pielieto jaunus risinājumus, lai nodrošinātu ciemu dzīvotspēju. Atbildot uz aktuālajiem izaicinājumiem, ciemi balstās vietējos resursos, izmanto savas stiprās puses un iespējas. Lai uzlabotu savus ekonomiskos, sociālos un/vai vides apstākļus viedais ciems īsteno līdzdalības pieeju, ievieš tehnoloģiskas un organizatoriskas inovācijas, veido sadarbību un ir aktīvs partneris citām kopienām un pašvaldībām. “Viedo ciemu 2022” žūrija min, ka tos raksturo: “Aktīva, radoša, intelektuāli bagāta iedzīvotāju kopiena ar mūsdienīgu redzējumu par savu ciemu. Tā ir mērķtiecīga kopiena ar skaidri definētiem, kopīgi virzītiem mērķiem, augstu pašorganizēšanās spēju un inovatīvu pieeju izmantošanu.”


Kopienu pieteikumus izvērtēs ekspertu žūrija, kuru veido ministriju pārstāvji, digitalizācijas, dizaina domāšanas, vides ilgtspējas, līdzdalības, mārketinga un citu jomu eksperti, kā arī praktiķi no kopienām un vietējām rīcības grupām. Atpazīstamības zīmes ieguvēji un kandidāti kļūs ne tikai par daļu no Latvijas viedo ciemu tīkla, iegūstot plašākas atpazīstamības un sadarbības iespējas, bet arī saņems žūrijas ieteikumus, pieredzējušu mentoru padomus un atbalstu tālākajai attīstībai.
Kritēriji: https://ej.uz/VCkriteriji
Vadlīnijas: https://ej.uz/VCvadlinijas
 
Uzzini vairāk par iepriekšējiem Atpazīstamības zīmes “VIEDAIS CIEMS” un “Ceļā uz “VIEDAIS CIEMS”” saņēmējiem Video ciemu katalogā šeit – https://laukuforums.lv/lv/archives/13864


Savukārt 6. Latvijas Lauku kopienu parlamentā Dzīvo stāstu bibliotēkā 14 aktīvu un viedu kopienu pārstāvji dalījās ar savām pieredzēm. Šeit iespējams noskatīties ierakstus no abām paralēlajam grupām:
Stacija "Viedais ciems" - https://ej.uz/stacijaVC
Viedas nākotnes horizonts šeit - https://ej.uz/viedanakotne