Projekts “Tematiskās māla veidošanas nodarbības  Meņģeles biedrībām un kolektīviem”

Ogres novada pašvaldības projektu konkurss “R.A.D.I. – Ogres novadam” dod iespēju iesniegt un īstenot projektus, kas saistīti ar neformālās izglītības, sporta un kultūras pasākumu organizēšanu, kā arī ar aktīva dzīvesveida un pilsoniskās aktivitātes veicināšanu. Šī gada janvārī izsludinātajā projektu konkursā tika saņemti 58 projektu pieteikumi, no kuriem sākotnēji apstiprināti 37, bet īstenoti – 35. Pateicoties iedzīvotāju iniciatīvai, visā jaunajā novadā realizēti daudzveidīgi pasākumi, piedaloties dažāda vecuma un mērķa grupu iedzīvotājiem.

Šī gada jūnijā SIA “Baltic DMC Group” noorganizēja Vasarsvētku koncertu “Oranžērijā Bekuciems” – skaistā atpūtas vietā Tomes pagastā, kas tika īpaši labiekārtota un dekorēta par godu šim notikumam. Koncerta apmeklētājus ar savu uzstāšanos priecēja populārie skatuves mākslinieki Antra Stafecka un Atis Ieviņš.

Meņģeles pagasta biedrība “LABizjūta” savā radošajā darbnīcā “Rozes Māja” visas vasaras garumā organizēja māla veidošanas nodarbības citām Meņģeles biedrībām un iedzīvotāju grupām – medniekiem, makšķerniekiem, senioru deju kolektīvam, biedrībai “MĒS – attīstībai” un Meņģeles skolotājiem. Viņu radīto darbiņu vērtēšanā tika iesaistīti Taurupes pamatskolas Meņģeles filiāles skolēni.

Sadarbojoties ar literāri radošajām biedrībām Rēzeknē un Īrijā, biedrība “Sirdsdoma” īstenoja projektu kopīgu dzejas meistarklašu organizēšanai attālinātā formātā un dzejas kopkrājuma izdošanai. Tajā apkopoti visu trīs reģionu autoru – dzejas amatieru – darbi, tostarp jauniešu dzejas konkursa ietvaros tapušie dzejoļi.

Maija beigās Ikšķilē, multifunkcionālajā estrādē “Vasaraudži”, notika biedrības “Ķiparu nams” organizēts iedvesmas festivāls skolotājiem – vienas dienas pasākums ar lekcijām, diskusijām, darbnīcām, meistarklasēm un koncertu. Festivālā piedalījās ne vien pieaugušie, bet arī bērni.

Atzīmējot Latvijā vienīgā senioru teātra “PAŠI” 10 gadu aktīvas darbības jubileju, Lielvārdes pensionāru biedrības projekta ietvaros īstenota virkne pasākumu – iestudēta īpaši Lielvārdes teātra kolektīvam uzrakstītā luga “Vecus kokus nepārstāda”, notikusi šī jauniestudējuma pirmizrāde, sarīkota fotogrāfiju izstāde un kino atmiņu pēcpusdiena, kā arī svinīgais jubilejas noslēguma pasākums.

Nolūkā veicināt ģimeņu izglītošanu un stiprināšanu un mazināt Covid-19 krīzes radītās psihoemocionālās sekas, Lielvārdes novada sieviešu biedrība “Iespēja” piedāvāja daudzveidīgu atbalsta pasākumu kopumu visu vecumu iedzīvotājiem – dažāda veida nodarbības, radošās darbnīcas, lekcijas un individuālas konsultācijas. 

Biedrības “Move up” pieteiktais un Ogres 1. vidusskolas skolnieču īstenotais projekts ir pozitīvs piemērs sadarbībai starp pilsētas un lauku izglītības iestādēm. Tā ietvaros Ķeipenes pamatskolas audzēkņiem tika organizētas meistarklases par veselīgu ēdienu gatavošanu un galda klāšanas kultūru; skolēni piedalījās arī interešu izglītības veicināšanai veltītās aktivitātēs – keramikas meistarklasē, basketbola nodarbībā, ko vadīja Ogres Basketbola skolas pārstāvji, kā arī skolas interešu pulciņu rīkotā koncertā.

Lai informētu un izglītotu iedzīvotājus par līdzās esošām dabas vērtībām, kā arī popularizētu Lielo gauru kā Ikšķiles pilsētas “nacionālo” putnu, Latvijas Ornitoloģijas biedrības projektā noorganizētas lekcijas skolēniem par Lielo gauru projektu Ikšķilē un putnu barošanu ziemā, kā arī brīvdabas lekcija un putnu barotavu izgatavošanas darbnīca ikvienam interesentam. Veikta arī Lielo gauru vērošanas brīvprātīgo apmācība, informatīvo norāžu atjaunošana pie Lielo gauru mākslīgajām ligzdvietām Ikšķiles pilsētā un mācību video izstrāde.

Folkloras kopai “Artava” ir izdevies piepildīt savu seno sapni – sagatavot mūzikas albuma ierakstu un izdot kompaktdisku ar dziesmu teicējas Adeles Geidas glabātajām un Ogres novada tautas dziesmām, tādejādi saglabājot un popularizējot vietējo nemateriālās kultūras mantojumu. Biedrības “Lazdukalni 2000” projekts noslēdzās ar diska prezentācijas pasākumu Špakovska parkā oktobrī. 

SIA “Ketner” īstenotā projekta ievaros izveidota informatīvi izglītojoša dokumentālā filma par mūsu novadnieku – ornitologu Kārli Griguli, kurš dzīvojis tepat Lielvārdē. Filmā izmantotas unikālas fotogrāfijas un videomateriāli, un pēc novembrī notikušajiem filmas prezentācijas pasākumiem tā šobrīd pieejama arī youtube kanālā šeit: https://www.youtube.com/watch?v=Z8A-50iDImA.

Lai sekmētu aušanas prasmju apguvi un pilnveidi, biedrības “Starptautiskais soroptimistu klubs Ogre – Ķegums” projektā iegādāti jauni, kvalitatīvi aušanas piederumi un steļļu aprīkojums, veikta pieredzes apmaiņa ar citiem amatniekiem un noorganizētas aušanas nodarbības iesācējiem un audējiem ar priekšzināšanām, kā arī sarīkota audēju darbnīcas “Mūsu pūrs” darbu izstāde Ķeguma kultūras namā.

Nolūkā veicināt Krapes muižas atpazīstamību un popularizēt vietējo uzņēmēju piedāvājumu, Krapē pērn tika aizsākta jauka tradīcija – Krapes muižas apkaimes svētku organizēšana. Šogad šis pasākums tika rīkots 27. augustā, piedāvājot plašu programmu un pulcējot vairāk nekā 1000 apmeklētāju. Projekta iesniedzējs – SIA “Lauskis”.

Piecas dienas jūnijā Birzgales pagastā notika biedrības “Jadara” organizētās Radošās dienas “Nāc pulkā darboties”, kurās bērni no Ogres novada piedalījās radošās nodarbībās, kvalitatīvi un daudzpusīgi pavadot brīvo laiku un pilnveidojot savu interesi par mākslu un dažādiem tās veidiem.

Biedrības “Orientēšanās klubs Ogre” realizētā projekta ietvaros tika sagatavota digitālā orientēšanās karte, veicot apvidus izpēti, uzmērīšanu un vizualizēšanu Ogrē, Ikšķilē un Madlienā, kā arī noorganizētas orientēšanās sprinta distances sacensības pilsētvidē maijā un jūnijā – tajās piedalījās gan iesācēji, iepazīstot orientēšanās sportu, gan pieredzējuši orientieristi, ceļot sportisko līmeni.

Atzīmējot sieviešu kora RASA 25. jubileju, īstenots pasākumu cikls – galvenais jubilejas koncerts Ogres novada Kultūras centrā, kas notika 19. novembrī, un garīgās mūzikas koncerti vairākās novada baznīcās. Par godu jubilejai Ogres mūzikas biedrības projekta ietvaros arī atjaunoti un papildināti kora dalībnieču koncerttērpi.

SIA “Pietura ģimenei” noorganizējusi 4 tradicionālos latviešu gadskārtas svētkus – Ūsiņus maijā, Jāņu ielīgošanu jūnijā, Rudenājus jeb Miķeļdienu septembrī, Dievaines jeb Veļu vakaru novembrī. Pasākumi notika “Aitu kūts skatuvē”, Špakovska parkā un Ogres Vēstures un mākslas muzejā, izglītojot iedzīvotājus par gadskārtas svētku svinēšanas tradīcijām. 

Šī gada jūlijā Ogres Zilajos kalnos notika pirmās Ogres Biatlona kluba organizētās pneimobiatlona sacensības “Ogres Biatlona kluba balvas izcīņa vasaras biatlonā”. Dalībnieku vidū bija gan biatlona klubu un sporta skolu audzēkņi, gan pieaugušie, kas nekad iepriekš nav nodarbojušies ar šo sporta veidu, un sacensības deva iespēju parādīt, ka var ne tikai trenēties, bet arī piedalīties sacensībās un mēroties spēkiem ar citu novadu sportistiem.

Biedrība “SK Skrējiens” sadarbībā ar Ogres novada sporta centru organizēja Bērnu vieglatlētikas dienas dažādās vietās novadā – Ogrē, Madlienā un Meņģelē –, veicinot bērnu aktivitāti ikdienā, kā arī dodot iespēju caur rotaļu izmēģināt dažādas vieglatlētikas disciplīnas un apgūt vieglatlētikas pamatelementus – skriešanu, lekšanu un mešanu.

Jumpravas pamatskolā oktobrī un novembrī norisinājās “Jumpravas māmiņu kluba” sarūpēts nodarbību cikls 5.–9. klašu skolēniem un attālinātās nodarbības vecākiem, kas bija veltītas tādām tēmām kā emocionālā inteliģence, psiohoemocionālā veselība un apzinātība.

Latvijas bāreņu biedrības īstenotā projekta ietvaros 20 bērni un jaunieši no Ogres novada aizbildņu un audžuģimenēm katru jūlija trešdienu devās iepazīt Ogres novadu, gūstot priekšstatu par novada vēsturi un kultūras vērtībām Ogrē, Lielvārdē, Ķeipenē un citviet, kā arī interesanti un aizraujoši pavadot laiku vienaudžu sabiedrībā.

Lēdmanes pagasta svētkos biedrība “Novadnieki” organizēja Lēdmanes mājražotāju produkcijas degustāciju, kurā piedalījās 15 Lēdmanes ražotāji, iepazīstinot pasākuma apmeklētājus ar savu produkciju. Pasākuma laikā notika arī zupas vārīšanas meistardarbnīca.

Augustā nedēļas garumā Ogrē, Radošajā kvartālā PASTS, godinot šī gada jubilāru Vilhelmu Purvīti, norisinājās Ogres Attīstības biedrības rīkotas meistardarbnīcas profesionāliem māksliniekiem, kā arī meistarklases iedzīvotājiem 5 tehnikās – keramika, porcelāns, tekstils, grafika un rokas lējuma papīra izgatavošana. Tika noorganizēta arī “Pop up” mākslas izstāde un RAKU keramikas cepļa kurināšana augustā un meistardarbnīcās tapušo darbu izstāde oktobrī.

Vasaras pirmajā pusē Taurupē pie Plaužu ezera biedrība “Plaužezeram” organizēja pasākumu ciklu “Augi mūsu labsajūtai” Latvijas augu daudzfunkcionālās vērtības apzināšanai un praktisko iemaņu apguvei to pielietošanā. Meistarklašu laikā tika veidotas augu kastes, gatavotas veselīgas maltītes no augiem, degustēti eliksīri un iepazītas augu īpašības, apdrukāti audumi un veidoti tērpi, kopīgi austs augu deķis un veiktas citas aktivitātes.

Jūlija izskaņā Ogrē, Krasta laukumā, norisinājās sporta diena bērniem un jauniešiem “Krasta laukuma festivāls”, ko organizēja un vadīja Ogres jauniešu iniciatīvas biedrības “TALANTU KALVE” aktīvie jaunieši. Pasākuma dalībniekiem bija iespēja piedalīties dažādās aktivitātēs: zumbas dejošanā, 3×3 basketbolā, florbolā, orientēšanās distances skrējienā. Bija padomāts arī par mazākajiem bērniem, kas radošajā darbnīcā varēja izgatavot krāsainas indiāņu galvas rotas un pēc tam noskriet īpaši sagatavotu “Indiāņa Džonsa” trasīti.

Projekta ietvaros Tomē, biedrības “Dzīvais Māls” Radošajā mājā tika noorganizētas 4 radošās dienas Ogres novada senioriem, kuru laikā viņi darbojās ar mālu, taisīja vēja zvanus, zīmēja un gleznoja, tādējādi gūstot iespēju socializēties un atklājot sevi jaunus talantus.

Biedrības “Radi vide TE” Projekta rezultātā tapis stilizētā formā veidots ceļvedis–karte “Ogre – dižkoku lielpilsēta”, kurā atspoguļoti pilsētas administratīvajā teritorijā izveidotie trīs dažāda garuma dižkoku maršruti un tiem tuvumā izvietotie vides jeb mākslas objekti. Sagatavots arī neliels videosižets par dižkokiem Ogres pilsētā.

Biedrība “Mellene” sadarbībā ar Ogres novada Sociālo centru 17 Ogres novada sociālā riska ģimenēm jūlijā nodrošināja iespēju piedalīties divos vienas dienas laivu braucienos pa Ogres upi, veicot 14 km garu braucienu posmā no Glāžšķūņa līdz Ogresgalam, kā arī dienas turpinājumā pildot dažādus saliedējošus, komandu stiprinošus uzdevumus.

Nolūkā popularizēt inženierzinātnes un tehnisko jaunradi, Attīstības un inovāciju mācību centrs augusta sākumā piecu dienu garumā organizēja radošo darbnīcu komplektu 20 skolēniem par tādām tēmām kā robotika, konstruēšana, modelēšana, fizika, aeronautika, algoritmiskā domāšana un citām, kā arī atvērto robotikas darbnīcu vēl 20 interesentiem, iepazīstinot viņus ar robotikas pamatelementiem.

Biedrības “Aspāzija” īstenotā projekta ietvaros ikvienam iedzīvotājam, tai skaitā cilvēkiem ar invaliditāti un citām sociāli mazaizsargātām personām, tika piedāvāta iespēja neatkarīgi no iepriekšējās mākslinieciskās sagatavotības piedalīties dabasskatu gleznošanas un keramikas nodarbībās Ogrē. Vilhelma Purvīša daiļrades iedvesmotie darbi tika eksponēti virtuālā un reālā izstādē, projekta noslēguma pasākumā pasniedzot arī Iedzīvotāju simpātiju balvu.

Biedrība “Aspāzija” šogad realizējusi projektu arī Lielvārdē, noorganizējot vizuālās mākslas nodarbības un meistarklasi Lielvārdes Kultūras namā. Projektā tika iesaistītas arī personas ar īpašām vajadzībām, un ar nodarbību ietvaros tapušajiem skaistajiem darbiem varēja iepazīties Kultūras namā notikušajā izstādē.    

Vēloties parādīt plašākai sabiedrībai, ka arī cilvēki ar īpašām vajadzībām spēj būt mērķtiecīgi, noderīgi un dot pienesumu sabiedrības ikdienas dzīvei, biedrības “LUX VIRIDIA” projektā tika īstenotas vairākas aktivitātes sabiedrības informēšanai par šiem īpašajiem cilvēkiem, viņu ikdienu un spēju strādāt algotu darbu. Ogres pilsētas svētku ietvaros Brīvības ielā augustā notika specializētajās darbnīcās tapušo sveču, keramikas trauku, koka izstrādājumu un citu produktu izstāde un darba procesu atainojošu lielformāta fotogrāfiju ekspozīcija, kā arī bija iespējams baudīt šo cilvēku pagatavoto “Solidaritātes kafiju”, savukārt Ogres novada Kultūras centrā šī gada nogalē tika atklāta izstāde “Lidot savādāk...”.

Biedrība “Saules raksts” radījusi izzinošu galda spēli par jaunizveidoto Ogres novadu, kurā apkopota informācija par novada vēsturi, ģeogrāfiju, dabu kultūru, sportu un citiem jautājumiem. Papildus tika noorganizēta arī šīm tēmām veltīta tiešsaistes viktorīna, kā arī galda spēļu vakars ar iespēju ikvienam interesentam izmēģināt jauno spēli. Turpmāk tā būs pieejama Ogres Centrālajā bibliotēkā un vairākās citās novada iestādēs, kas nodrošina saturīgu brīvā laika pavadīšanu bērniem un jauniešiem.

Fotomākslai veltītajā biedrības “Esi radošs!” projektā tika organizētas vizuālo stāstu veidošanas meistarklases. To dalībnieki, kā arī citi Ogres novada un Latvijas fotogrāfi tika aicināti piedalīties arī izstādē “Dažādība. Purvītim 150”, kuras ideja ir caur fotogrāfiju parādīt mākslinieka Vilhelma Purvīša dažādo darbību un personību.

Lai veicinātu pensijas un pirmspensijas vecuma iedzīvotāju pašapziņu gadu ritumā, biedrība “Ikšķiles Senioru skola” organizējusi stilista vadītas izglītojošas nodarbības senioriem par attiecīgajam vecumam piemērota apģērba, frizūru, krāsu un imidža izvēli. Aktualizējot novecošanas tēmu, sarīkota arī senioru fotosesija un uzņemto fotogrāfiju izstāde Ikšķiles Tautas namā.

Ogres pilsētas svētku programmas ietvaros biedrības “A-Projekti” pārstāvji iepazīstināja iedzīvotājus ar nedaudz piemirsto sporta veidu – galda tenisu –, aicinot veikt dažādus gala tenisa uzdevumus un atbildēt uz viktorīnas jautājumiem. Svētku apmeklētāju vislielāko interesi raisīja “Robo izaicinājums”, kurā bija jāstājas pretī īstam galda tenisa robotam.

Ogres novada pašvaldība pateicas ikvienam iedzīvotājam, kas ar savām idejām, domām un darbu piedalījās projektu īstenošanā!