Ogres novads Pašvaldība Ziņas, jaunumi
Dekoratīvie šķīvji Ogres TIC

Šobrīd dekoratīvos šķīvjus Ogrē var iegādāties Klientu apkalpošanas centrā Brīvības ielā 33, 1. stāvā, un Tūrisma informācijas centrā Brīvības ielā 18.

Ar Ogres novada pašvaldības domes 20.07.2023. lēmumu apstiprināts Ogres novada sauklis “Šeit dzimst leģendas” un suvenīri – dekoratīvie šķīvji. Katrs no tiem ir mākslas darbs ar stāstu.

Ogres novada suvenīrs – dekoratīvs šķīvis – no priekšējās puses ietver Ogres novada raksturojošu mākslas darba reprodukciju, bet no aizmugures – Ogres novada logotipu kopā ar Ogres novada saukli, informāciju par mākslas darba autoru, darba nosaukumu un, ja zināms, informāciju par gadu, kad mākslas darbs tapis.

  1. šķīvis. Godinot latviešu varoņeposa “Lāčplēsis” nozīmi, tā leģendāros varoņus un norises vietu, Ogres novada dekoratīvo šķīvi rotā virtuozās gleznotājas un dekoru autores Tamāras Meijas 1935. gada ilustrācija “Lāčplēša teika”.
  2. šķīvis. Ogres novada dekoratīvo šķīvi rotā ievērojamā grafiķa Herberta Mangolda brīnišķīgais darbs “Pie upes”, kas radīts 1934. – 1940. gados.

Abos šķīvjos izmantotais likteņupes motīvs akcentē Daugavas leģendāro lomu Ogres novada pastāvēšanas vēsturē.

  1. un 4. šķīvis. Izmantoti izcilā gleznotāja un lietišķās mākslas meistara Anša Cīruļa 1927. gadā radītie unikālie Ogres sanatorijas sienu un griestu gleznojumu fragmenti. Laimīgā kārtā šie leģendārie mākslinieciskie retumi ir nesen glābti no aizmirstības, atjaunoti un tagad visā krāšņumā aplūkojami Ogres sanatorijas ēkā. Šķīvim, kas ietver Ogres sanatorijas griestu gleznojumu, ir 16 ārējie saules stari (kā 16 Ogres novada pagasti) un 4 iekšējie stari (kā 4 Ogres novada pilsētas).

Ņemot vērā, ka suvenīru, dekoratīvo šķīvju, skaits šobrīd ir neliels, šķīvjus var iegādāties uz vietas Ogrē vai tos pasūtīt.

Šķīvjus var pasūtīt, vēršoties Ogres novada pašvaldībā, Ogres novada TIC vai Ogres novada pilsētu/pagastu pārvaldēs, to bibliotēkās, muzejos un kultūras mantojuma centros. Lai to izdarītu, ir nepieciešams:

  1. pasūtītāja vārds (vēlams arī uzvārds) vai firmas nosaukums;
  2. kontaktinformācija (tālruņa numurs saziņai)
  3. informācija par izvēlēto šķīvi (nosaukums “Pie upes”, “Lāčplēsis”, “Saule” vai “Dejojošās meitenes” un izmērs - 31 cm (lielais), 24 cm (vidējais) un 9 cm (magnētiņš));
  4. šķīvju skaits;
  5. ar dekoratīvo kasti vai bez tās;
  6. vēlamā šķīvju saņemšanas vieta – Ogrē (TIC vai Kancelejā) vai pagasta/pilsētas pārvaldē.

Šķīvjus var apskatīt īpašā stendā Ogres Centrālajā bibliotēkā un Ogres novada Kultūras centrā (Mazajā zālē).

Suvenīru vizualizācijas

Informācija par suvenīru cenu

Dekoratīvie šķīvji - suvenīri
Ogres novada sauklis
Ogres novada sauklis