Jāņa un Saules dziesmas” un “Vilcēns RaDa un Saules muzikālā skola” mājmācības grāmatas

“Jāņa un Saules dziesmas” un “Vilcēns RaDa un Saules muzikālā skola” ir mājmācības grāmatas, ko izveidojusi ogrēniete un latviskās dzīvesziņas kopa “Silavoti” dalībniece Ida Aiga Kronberga. To mērķis ir caur latvju dainām iepazīt mūsu tautas pamatvērtības, apgūt tās un izmantot ikdienā.

Ideju izveidot grāmatas rosinājis I.A. Kronbergas mazdēls, kurš lūdzis nodziedāt latviskās dzīvesziņas kopas “Silavoti” dziesmu par vanadziņu, bet viņa to nav zinājusi. I.A. Kronberga šo dziesmu atradusi, un tā tika iekļauta pirmajā šāda veida mājmācību grāmatu komplektā. Vēlāk mazdēls lūdzis atskaņot arī citas dziesmas, un tapušas šīs grāmatas, kurās galvenais akcents likts uz ģimeni, lai parādītu, cik tā ir svarīga.

Idejas pamatā ir latviskās dzīvesziņas kopas “Silavoti” izstrādātā autorprogramma "TU+ES=LATVIJA". Tā ir  interaktīva gan izbraukuma, gan audiāla, gan mājmācības apmācību programma pirmsskolas un sākumskolas pedagogiem, vecākiem un vecvecākiem darbam ar bērniem. Dainas tiek iepazītas bērniem saprotamā rotaļas veidā, dziedot, izdejojot, spēlējot mūzikas instrumentus, ritmizējot. Grāmatas ir unikālas, jo tās var ne tikai izlasīt, bet, noskanējot QR kodus, var noklausīties pasakas, dziesmas, kā arī noskatīties rotaļas. Ar grāmatām var daudz ko arī apgūt, piemēram, matemātiku.

Mājmācības grāmatas tiks nodotas Ogres novada bibliotēkām, pirmsskolas izglītības iestādēm, kā arī dāvinātas jaundzimušajiem Ogres rajona slimnīcā.

Par grāmatu tapšanu vairāk skatieties ReTV 18. jūnija raidījumā. Savukārt ar rotaļām un dziesmām var iepazīties interneta vietnē youtube Grāmata: Jāņa un Saules dziesmas.

Grāmatas tapušas ar Ogres novada pašvaldības finansiālu atbalstu projektu konkursa “Radoši – Aktīvi – Darbīgi – Izglītojoši – Ogres novadam” (“R.A.D.I. – Ogres novadam”) ietvaros.