"Veidojam vidi ap mums Ogres novadā" papildkārtas vizuālis

Ogres novada pašvaldība izsludina papildu kārtu pieteikumu iesniegšanai projektu konkursā „Veidojam vidi ap mums Ogres novadā”.

Tā ietvaros iedzīvotāju grupas un nevalstiskās organizācijas var pieteikt projektus, kas tiek īstenoti visā jaunizveidotā Ogres novada administratīvajā teritorijā, ir saistīti ar dzīves kvalitātes uzlabošanu un sniedz labumu pēc iespējas plašākai sabiedrībai.

Kopējais konkursa abu kārtu ietvaros pieejamais finansējums ir 80 000 eiro. Maksimālā summa, kas var tikt piešķirta vienam projektam, ir 2000 eiro.

Konkursa prioritātes:

  1. publiski pieejamu atpūtas, sporta un sabiedrisko zonu un objektu izveide, atjaunošana, labiekārtošana un apzaļumošana;
  2. kultūrvēsturisku objektu atjaunošana, labiekārtošana un apzaļumošana;
  3. jaunu vides objektu izveide;
  4. citas investīcijas publiski pieejamā infrastruktūrā un/vai sabiedriski nozīmīgu problēmu risināšanai.

Projektu pieteikumi konkursa “Veidojam vidi ap mums Ogres novadā” papildu kārtas ietvaros jāiesniedz līdz 2022. gada 16. martam plkst. 17.00. Konkursa papildu kārtā drīkst piedalīties tikai tie projektu iesniedzēji, kas nav iesnieguši projekta pieteikumu konkursa pamatkārtā.

Konkursa dokumenti:

Konsultācijas par projektu konkursu sniedz Ogres novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste – projektu vadītāja Sanda Zemīte (tālr. 65022169, e-pasts: sanda.zemite@ogresnovads.lv).

 

Kā jau informēts, šī gada janvārī Ogres novada pašvaldība izsludināja divus projektu konkursus. Viens no tiem – “Radoši – Aktīvi – Darbīgi – Izglītojoši – Ogres novadam” (“R.A.D.I. – Ogres novadam”) – noslēdzās 10. februārī; tajā tika saņemts ļoti liels pieteikumu skaits – 58. Savukārt līdz projektu konkursā “Veidojam vidi ap mums Ogres novadā” noteiktajam gala termiņam – 23. februārim – tika saņemti 35 projektu pieteikumi par kopējo summu 60689,81 eiro, kas dod iespēju šajā konkursā izsludināt papildu kārtu. 

Gan pamata konkursam, gan papildu kārtai iesniegto projektu pieteicēji par projektu pieteikumu izvērtēšanas rezultātiem tiks informēti līdz šī gada 6. maijam.

 

Vēršam uzmanību, ka dalība projektu konkursā “Veidojam vidi ap mums Ogres novadā” ir iespējama jebkuram iedzīvotājam – projektu pieteikumus tajā var iesniegt ne vien nevalstiskās organizācijas (biedrības un nodibinājumi), bet arī nereģistrētas iedzīvotāju grupas, kurās apvienojušies vismaz 3 domubiedri.

Konkurss dod iespēju iedzīvotājiem īstenot projektus dažādās ar dzīves vides kvalitātes uzlabošanu saistītās sfērās – labiekārtot un apzaļumot kādu publiski pieejamu atpūtas zonu vai citu sabiedrībai nozīmīgu teritoriju, atjaunot bērnu rotaļu laukumu, pilnveidot sporta infrastruktūru, veidot jaunu vides objektu, uzstādīt informatīvo stendu vai norādi, radoši pārveidot kādu telpu u.c.

Iedvesmai – informācija par 2021. gadā izsludinātā projektu konkursa “Veidojam vidi ap mums Ogres novadā” ietvaros paveikto: https://www.ogresnovads.lv/lv/jaunums/istenoti-29-sabiedribas-iniciativu-projekti-dzives-vides-pilnveidei

Aicinām iedzīvotājus iepazīties ar konkursa nosacījumiem, iesniegt projektu pieteikumus un pretendēt uz pašvaldības finansējumu savu ideju realizācijai!