Kultūra Pašvaldība Ziņas, jaunumi
Ogres novada pašvaldības kultūras iestāžu vadītāju kopbilde 29.05.2024

Ogres novada Kultūras un tūrisma pārvalde šī gada 29. maijā Ogres Centrālās bibliotēkas konferenču zālē organizēja nozīmīgu semināru ar Ogres novada kultūras centru vadītājiem un kultūras pasākumu organizatoriem. Pasākumā piedalījās 35 dalībnieki, lai apspriestu aktuālos jautājumus un veicinātu sadarbību kultūras jomā.

Semināru atklāja Ogres novada Kultūras un tūrisma pārvaldes vadītāja Marika Zeimule uzsverot, ka kultūra ir viens no svarīgiem Latvijas valsts pastāvēšanas stūrakmeņiem. Viņa pateicās Ogres novada kultūras nozares ļaudīm par ieguldīto darbu un enerģiju mūsu tradīciju un kultūras mantojuma kopšanā, attīstīšanā un jaunrades veicināšanā.  
Ogres novads ir bagāts ar savu kultūras mantojumu, pasākumu kopumu un tūrisma apskates objektiem, kā arī novadam ir lieliska iespēja attīstīt ilgtspējīgu kultūrtūrismu.  Pēc M. Zeimules teiktā kultūras iestāžu  vadītāji ir ne tikai atbildīgi katrs par savu vadīto iestādi, bet ir aicināti būt par sava pagasta, apkaimes, novada vēstniekiem plašākā kontekstā, godā ceļot mūsu novada un visas Latvijas kultūras vērtības.

Semināra dalībniekiem bija iespēja iepazīties ar Ogres novada Kultūras un tūrisma pārvaldes komandu un turpmākajiem darbības plāniem, apspriest nākotnes sadarbības iespējas un piedalīties diskusijā, kurā aktīvi iesaistījās arī pārvaldes vadītājas vietniece kultūras jomā Dace Māliņa, juriste Kristīne Veršāne un Kultūras, jaunatnes un sporta jautājumu komitejas vadītājs Jānis Siliņš, tādējādi veicinot konstruktīvu dialogu un ideju apmaiņu.

Seminārā piedalījās Latvijas Nacionālā kultūras centra direktore Signe Pujāte, kura uzsvēra kultūras nozīmi un izaugsmi Latvijā un informēja par Kultūras centra likumu. Pasākuma laikā Dziesmu un deju svētku tradīcijas saglabāšanas un attīstības nodaļas vadītāja Sarmīte Pāvulēna aktualizēja jautājumu par māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksas modeli, savukārt Valsts kultūrkapitāla fonda (VKKF) direktors Edgars Vērpe prezentēja fonda mērķus, uzdevumus un piedāvātās iespējas nozarei  ar valsts finansējuma atbalstu, kā arī informēja par VKKF projektiem.

Pasākums bija veiksmīgs solis Ogres novada kultūras jomas attīstībā, nodrošinot platformu pieredzes apmaiņai un stiprinot sadarbību starp kultūras profesionāļiem.

Informāciju sagatavoja Ogres novada Kultūras un tūrisma pārvalde
T. 65020470; e-pasts: ktp@ogresnovads.lv