Jūlijs Beļavnieks

Lauksaimnieku statūtsabiedrības asociācijas valdes priekšsēdētāja vietniekam, ekonomikas zinātņu doktoram Jūlijam Beļavniekam par nopelniem Latvijā labā 2012. gada 4. maijā pasniegts IV šķiras Atzinības krusts. 2013. gada oktobrī J.Beļavniekam piešķirts Ogres Goda pilsoņa nosaukums.

Jūlijs Beļavnieks (28.04.1932.) pasaulē nāca Madonas rajona Ļaudonas pagasta Dziļgravās. Pēc Bulduru dārzkopības tehnikuma absolvēšanas viņš norīkots darbā uz Saldus rajonu, kur sākumā strādāji par agronomu Remtes Mašīnu un traktoru stacijā un vēlāk ievēlēts par kolhoza „Vienība” priekšsēdētāju. Sekojuši trīs gadi obligātajā dienestā padomju armijā.

1957. gadā J. Beļavnieks nonāca Ogres rajonā un sāka strādāt jaunizveidotajā padomju saimniecībā „Madliena” – sākumā par galveno agronomu, bet no 1959. gada par saimniecības direktoru.

J. Beļavnieks sekmēja Madlienas pagasta, tolaik ciema, izaugsmi – uzceltas dzīvojamās mājas, bērnudārzs, kultūras nams un daudzas citas ēkas, iekopti lauki. „Tolaik galvenais uzdevums bija ražošanas nodrošināšana, nozaru attīstība, tomēr paralēli strādājām, lai saimniecības darbiniekiem un citiem ciema iedzīvotājiem būtu nodrošināti normāli sadzīves un kultūras apstākļi. 40 % kapitālieguldījumu veltījām sadzīves un kultūras ēku celtniecībai, 60 % - ražošanas ēku būvniecībai. Viss tika veidots sistemātiski un plānveidīgi. Pirmā sabiedriskas nozīmes ēkā – kultūras nams, ekspluatācijā tika nodots 1965. gadā, pēc diviem gadiem pabeigta bērnudārza celtniecība, kas vēlāk tika paplašināts no 90 uz 180 vietām. Drīz tapa arī vidusskola un tās sporta komplekss. Par citu resoru līdzekļiem uzcēlām tirdzniecības centru, sadzīves pakalpojumu paviljonu un daudzas citas ēkas,” paveikto atminas J. Beļavnieks, kuram Madlienā aizritējuši 54 dzīves un darba gadi. Tieši šī progresīvā saimniekošana ieintriģēja I. Ziedoni,  un tapa grāmata „Tik un tā”, savukārt pats J. Beļavnieks, atskatoties uz paveikto un savas dzīves līkločiem, 2011. gadā izdevis grāmatu „… bet tā bija”.

Lauksaimniecības statūtsabiedrību asociācijas valdes priekšsēdētāja Aija Balode uzsver, ka J. Beļavnieks kā biedrības dibinātājs 1997. gadā un pirmais valdes priekšsēdētājs līdz pat 2008. gadam, vienmēr modri sekojis tās attīstībai. Jūlijs, pateicoties savam pamatotajam viedoklim, neatlaidībai un precīzajiem aprēķiniem, iemantojis cieņu un respektu ne tikai kolēģu vidū, bet arī valdības gaiteņos.

Par nopelniem Latvijas labā J. Beļavniekam piešķirts Atzinības krusts. „Ko tas man nozīmē? To, ka tiek atzīti tie darbi, ko esmu veicis saimniecībā, kā arī paveiktais Madlienā un Latvijā kopumā asociācijas un lauksaimnieku labā,” augsto valsts apbalvojumu vērtē madlienietis.

2013. gada 24. oktobrī J.Beļavniekam piešķirts Ogres Goda pilsoņa nosaukums par ieguldījumu Madlienas pagasta un Ogres novada ekonomiskajā izaugsmē un aktīvu sabiedrisko darbu lauksaimniecības jautājumu risināšanā Latvijā.

Līdzās sasniegumiem darbā Jūlijs un Velta Beļavnieki izaudzinājuši meitu Indru, kura vada Madlienas būvvaldi, un Vitu, kura strādā žurnālistikā, kā arī priecājas par četru mazbērnu panākumiem.