Juris Kiukucāns

Brigādes ģenerālis Juris Kiukucāns par nopelniem Latvijas valsts labā 2004. gadā 16. oktobrī apbalvots ar Viestura ordeņa II šķiru – Ordeņa lielvirsnieks.

Juris Kiukucāns (06.11.1956.) ir dzimis Lietuvā, Kauņā, kā vienīgais bērns ģimenē. Tēva Vitālija darbs bija saistīts ar militāro sfēru, tāpēc darba pienākumu veikšanai tika nosūtīts uz dažādām dienesta vietām. Viņam līdzi devās visa ģimene – sieva Lucija un dēls Juris. Arī skolas gaitas J.Kiukucāns uzsāka Lietuvā. 1972. gadā Juris atgriezās Latvijā.

1976. gadā J.Kiukucāns absolvēja Rīgas elektromehānisko tehnikumu, kur ieguva vidējo speciālo izglītību radioaparātu būves specialitātē. “Šo specialitāti izvēlējos, jo tolaik radiotehnika bija ļoti progresīva, moderna nozare,” savu izvēli raksturo J.Kiukucāns. Pēc studijām no 1977. līdz 1979. gada sekoja dienests padomju armijā.

1979. gadā J.Kiukucāns sāka strādāt Ķeguma pārvietojamā mehanizētā kolonnā (Valsts energoceltniecības uzņēmums "Ķegums") un dzīvoja Lielvārdē.

1980. gadā tika dibināta ģimene, ar sievu Ilonu sāka dzīvot Ogrē. J.Kiukucāns strādāja Ogres lauksaimniecības uzņēmumā “Meristēmu kultūras”. Paralēli turpināja studijas un 1989. gadā ieguva inženiera – elektriķa specialitāti Rīgas Politehniskajā institūtā.

 1991. gadā, Atmodas laikā, J.Kiukucāns atsaucās aicinājumam stāties Zemessardzē un veidot militārās struktūras. 1992. gadā viņš uzsāka dienestu bruņotajos spēkos - Zemessardzē. “Es izšķiros par labu Zemessardzei, jo sapratu, ka tās attīstība un veidošana ir ļoti nepieciešama mūsu valstij. Lēmumu vieglāk bija pieņemti, jo jutu arī lielu atbalstu no savas ģimenes. Pirmajos gados bija ļoti daudz apmācību, daudz biju prom no ģimenes. Daudzi Zemessardzi pameta, es noturējos,” saka J.Kiukucāns.

Komandējošā sastāva virsnieka dienesta pieredzi J.Kiukucāns ieguva, dienot Zemessardzes 54. bataljonā rotas komandiera un štāba priekšnieka amatā, Zemessardzes 5. brigādes un Zemessardzes štāba operatīvās daļas priekšnieka amatā un vēlāk Zemessardzes komandiera amatā. Starptautisku dienesta pieredzi ieguva, divas reizes pildot Latvijas Militārā pārstāvja NATO/ES amatu, dienot Militārajā pārstāvniecībā NATO/ES, Briselē, Beļģijā. Dienesta laikā pildīja arī Nacionālo bruņoto spēku (NBS) štāba personāla pārvaldes priekšnieka un štāba priekšnieka amatu, kā arī NBS komandiera vietnieka pienākumus.

Dienesta laikā J.Kiukucāns ieguva arī militāro izglītību. 1994. gadā apguva Aizsardzības menedžmenta un stratēģijas kursu Dž. C. Maršala Aizsardzības studiju Eiropas centrā Vācijā, savukārt 2002. gadā ieguva zinātņu maģistra grādu nacionālo resursu stratēģijā ASV Nacionālajā aizsardzības universitātē.

2013. gadā sāka strādāt Aizsardzības ministrijā par Izpildsekretāru militāro spēju attīstības jautājumos. 2016. gadā no profesionālā dienesta tika atvaļināts, beidzoties profesionālā dienesta līguma termiņam sakarā ar aktīvajam dienestam noteiktā maksimālā vecuma sasniegšanu, bet amata pienākumus turpina pildīt kā civilais ierēdnis. Viņa svinīgā atvaļināšanas ceremonija notika Aizsardzības ministrijā 2016. gada 3. novembrī. Aizsardzības ministrs Raimonds Bergmanis, veltot pateicības vārdus brigādes ģenerālim J.Kiukucānam, teica: “Paldies par izvēli, ko izdarījāt 1992. gadā. Tā nebija viegla izvēle, jo tajā laikā nebūt nezinājām, kā bruņotie spēki attīstīsies. Ilgais dienests bruņotajos spēkos ir prasījis daudz spēka un atteikšanos no daudz kā, arī ģimenei, un tas nav viegli. Tā jau ir tā Latvijas mīlestība, kuras dēļ mēs visi kalpojam šai valstij.” Pateicībā par ieguldīto darbu NBS un aizsardzības nozares attīstībā, profesionalitāti un teicamo dienestu, J.Kiukucāns saņēma augsto Aizsardzības ministra apbalvojumu – atzinības goda zīmi.

Novērtējot ieguldījumu NBS attīstībā un priekšzīmīgo dienesta pienākumu izpildi, J.Kiukucāns ir saņēmis vairākus aizsardzības ministra un NBS komandiera apbalvojumus, goda rakstus un goda zīmes. Par nopelniem Latvijas valsts labā 2004. gadā apbalvots ar Latvijas valsts apbalvojumu Viestura ordeni. “Šo apbalvojumu saņēmu par valsts aizsardzības veidošanas periodu. Tas ir otrais valsts apbalvojums, ko esmu saņēmis. Pirmais ir 1991.gada barikāžu dalībnieka piemiņas zīme,” saka J.Kiukucāns.

Vērtējot sava darba pieredzi, viņš atzīst, ka dienesta laiks bijis ļoti dinamisks, nepārtrauktiem izaicinājumiem bagāts. “Man ir bijis gods un reizē privilēģija dzīvot un strādāt laikā, kad veidojās mūsu valsts aizsardzības, militārā sistēma. Bija jālauž vecā domāšana un sistēma. Ļoti daudz bija un vēl aizvien ir jāmācās. Novērtēju to, ka aizvien varu būt aktīvs un ar savām zināšanām, padomiem noderīgs savai valstij,” darba gaitā gūto pieredzi raksturo J.Kiukucāns.

J.Kiukucāns atzīst, ka viņam patīk lasīt ar vēsturi saistītu literatūru, patīk dejot tautas dejas un, kad iznāk laiks, - sportot. Pirmos dejas soļus spēris tautas deju ansamblī “Lāčplēsis” pagājušā gadsimta 70. gados. 2013. gadā kopā ar sievu sāka dejot Ogres novada Kultūras centra senioru deju kolektīvā “Ogrēnietis”, ar kolektīvu dodas ne tikai koncertēt, bet arī jaukās ekskursijās pa Latviju un ārpus valsts.

J.Kiukucānam ir divi dēli – Lauris (36) un Emīls (31). Lauris strādā rūpniecības jomā un dzīvo Ogrē, Emīls kopā ar ģimeni dzīvo un strādā Īrijā. Sieva Ilona saistīta ar pedagoģiju, šobrīd strādā Latvijas Darba devēju konfederācijā. Kiukucānu ģimene Ogri par savām mājām sauc jau vairāk kā 35 gadus. “Ogrē mums patīk. Pēdējos gados pilsēta piedzīvo dažādas pārmaiņas. Novērtēju dendroloģiskā parka "Lazdukalni" un dabas parka “Ogres Zilie kalni” attīstību, es labprāt ziemā dodos turp slēpot. Novērtēju ērto infrastruktūru – dzelzceļš, sabiedriskais transports… viss uz vietas,” atklāj J.Kiukucāns.