Juris Ramba

2020. gadā tituls “Ogres Goda pilsonis” piešķirts mototehnikas restauratoram un kolekcionāram Jurim Rambam par viņa lielo ieguldījumu Latvijas senās tehnikas mantojuma saglabāšanā un popularizēšanā, seno amatniecības prasmju apgūšanā, kā arī Latvijas un Ogres vārda popularizēšanā pasaulē.

Juris Ramba vada uzņēmumu “Ramoto”, kurā tiek restaurēti senie spēkrati, to daļas un tiek veikta jaunu daļu izgatavošana. Tas ir viens retajiem uzņēmumiem Latvijā, kur līdzās modernajām tehnoloģijām un instrumentiem izmanto arī senas, bieži vien aizmirstas tehnoloģijas, kas noderīgas arī mūsdienu tehnikas remontā un restaurācijā.

Kopš 1970. gada J. Ramba aizrautīgi nodarbojas ar mototehnikas kolekcionēšanu, viņa kolekcijā ir reti sastopami un unikāli Latvijas mototehnikas vēstures paraugi no 20. gadsimta sākuma līdz pat 1940. gadam – motocikli, dzinēji, motori, instrumenti, arī dokumenti un fotogrāfijas; viņa kolekcijā ir viens no visretākajiem saglabātajiem un restaurētajiem motocikliem pasaulē – 1917. gada Sunbeam/JAP 5 HP angļu militārais motocikls, kas nelielā skaitā saražots pēc cariskās Krievijas pasūtījuma un kopš Latvijas armijas dibināšanas lietots Latvijā.

J. Ramba senos motociklus rūpīgi restaurējis un lolojis pusgadsimta garumā, izjūtot lielu atbildību un pietāti pret senču mantojumu un par savu misiju uzskatot tā saglabāšanu nākamajām paaudzēm. Ar restaurētajiem motocikliem J. Ramba ir piedalījies dažādos starptautiskajos seno spēkratu rallijos, nesot Latvijas vārdu tālu pasaulē, arī organizējis vairākus starptautiskos seno spēkratu rallijus Latvijā.

2020. gadā Ogres Vēstures un mākslas muzejā Jura Rambas mototehnikas kolekcija pirmo reizi bija skatāma publiski, raisot ļoti lielu interesi un pulcējot plašu apmeklētāju skaitu no visas Latvijas un kaimiņu valstīm.

Nozīmīgs fakts restauratora biogrāfijā ir dalība Brīvības pieminekļa zvaigžņu restaurācijā 2001. gadā.