Laikraksts "Mana Madliena"

Madlienas pagasta laikraksta „Madlienas Vēstis” pirmais numurs iznāca 1995. gada 27. janvārī. Līdz 1995. gadam par izdevumu atbildīgais bija pagasta priekšsēdētājs Aivars Čudars.

No 1995. gada  janvāra līdz 1998. gada jūnijam avīzes redaktore bija Gita Markovska. Pēc tam līdz 2015. gada janvārim par izdevumu atbildīga Madlienas pagasta padome.

2010. gadā avīze maina formātu. Tas kļūst ērtāks un kvalitatīvāks.

No 2015. gada janvāra atbildīgais par izdevumu ir Mareks Liepa. Avīzei nomainīts dizains un nosaukums. Avīze kļūst personiskāka. "Madlienas Vēstis" pārtop par "Mana Madliena". No 2015. gada februāra izdevumam mainīts arī statuss - Madlienas pagasta informatīvā lapa.

“Mana Madliena” iznāk katra mēneša pirmajā nedēļā. Materiālus ir iespēja iesūtīt līdz katra mēneša 27. datumam.

E-pasts manamadliena@inbox.lv.

Tālrunis +371 65039085 vai +371 65039185.

Adrese: Madlienas pagasta pārvalde, Madlienas pagasts, Ogres novads, LV-5054.