Kopbilde

Latvijas Republikas proklamēšanas 98. gadadienas svinīgajā pasākumā 18. novembrī Ogres Kultūras centra Mazajā zālē tika godināti novada iedzīvotāji, kuriem piešķirti Ogres novada pašvaldības apbalvojumi.

Jau vēstīts, ka pirms mēneša, 20. oktobrī, Ogres novada pašvaldības domes sēdē Ogres novada pašvaldības augstāko apbalvojumu – titulu “Ogres Goda pilsonis” – tika nolemts piešķirt diviem novada kultūras darbiniekiem – Suntažu kultūras nama direktorei Dzidrai Sproģei par ieguldījumu kultūras dzīves pilnveidošanā Suntažu pagastā un Suntažu pagasta centra iekopšanā un Ogres novada Kultūras centra pūtēju orķestra “Horizonts” diriģentam Vilim Kokamegi par mūža veikumu Latvijas mūzikas dzīvē, pūtēju orķestru mūzikas popularizēšanu un ieguldījumu jauno mūziķu izglītošanā.

Svinīgajā pasākumā pašvaldības domes priekšsēdētājs Artūrs Mangulis kopā ar priekšsēdētāja vietniekiem Inetu Tamani un Egilu Helmani sveica jaunos Ogres Goda pilsoņus un pasniedza apbalvojumu Vilim Kokamegi. Dzidrai Sproģei pašvaldības apbalvojumu domes priekšsēdētāja vietnieki Ineta Tamane un Egils Helmanis pasniedza19. novembrī Suntažu kultūras namā kora “Suntaži” 145 gadu jubilejas pasākumā, jo 18. novembrī Sproģes kundzei Latvijas Valsts Prezidenta pilī tika pasniegts valsts apbalvojums – Atzinības krusts, kas piešķirts par mūža ieguldījumu kultūras darbā, kultūrvides veidošanā, latvisko tradīciju saglabāšanā un stiprināšanā, un viņa nevarēja piedalīties pašvaldības rīkotajā svinīgajā pasākumā. Atzinības krustu Prezidenta pilī 18. novembrī saņēma arī ilggadējais vieglatlētikas treneris, Ogres Goda pilsonis Georgs Gutpelcs.

Svinīgais pasākums

Lai pateiktos tiem Ogres novada iedzīvotājiem, kuru nopelni dažādās novada dzīves jomās 2016.gadā ir pamanīti un ieguvuši atzinīgu vērtējumu un ar kuriem varam pamatoti lepoties, Ogres novada pašvaldība aicināja iedzīvotājus līdz šī gada 31.oktobrim pieteikt kandidātus Ogres novada pašvaldības apbalvojumam “Gada ogrēnietis 2016” vairākās nominācijās.

Izvērtējot pieteikumus, Ogres novada pašvaldības domes sēdē 17. novembrī pašvaldības apbalvojums – tituls “Gada ogrēnietis 2016” – tika piešķirts 8 novada iedzīvotājiem.

Iveta Zāģere

Iveta Zāģere ir kafejnīcas “M.Pūres beķereja” īpašniece, kas spējusi atdzīvināt Ogres kā kūrortpilsētas auru. ““Pūres beķereja” ir pamanāma visos pilsētas svētkos gan ar īpašā noskaņā piedāvātām uzkodām, gan ar oriģinālām atrakcijām, kafejnīcas telpās tiek veidoti tematiski vakari un deju nodarbības. Ap “M. Pūres beķereju” brīvi veidojas līdzīgi domājošu un savai pilsētai patriotiski noskaņotu cilvēku kopiena. Pamazām vēsturiskais Ogres centrs no klusas un vakaros šķietami izmirušas vietas pārtop par vietu, kur satikties un pavadīt laiku,” – šādi raksturots Ivetas Zāģeres aktīvās un radošās darbības rezultāts.  Pateicoties Ivetas sabiedriskajām aktivitātēm un radošajai dzirkstij, Ogrē iedzīvināts “Tvīda brauciens”, organizēti daudzi interesanti pasākumi sadarbībā ar Ogres Kultūras centru un Ogres Vēstures un mākslas muzeju. Ar personisko iniciatīvu un brīvprātīgu darbu Iveta Zāģere rāda piemēru citiem uzņēmējiem, kā veidot Ogri kā pievilcīgu vietu ar vēsturisku auru un dot ieguldījumu pilsētas tēla veidošanā.

Liene Griķīte

Liene ir Latvijas Universitātes Fizikas un matemātikas fakultātes studente. Šopavasar Liene absolvēja Ogres 1.vidusskolu ar vidējo atzīmi 9,36, kaldinājusi Ogres novada godu dažādos ar izglītības jomu saistītos pasākumos.

Lienes veidotie projekti, piedalīšanās mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos un sporta sacensībās un iegūtie augstie novērtējumi ir pamanāmi Ogres novada un Latvijas mēroga kontekstā. Par mācību sasniegumiem iegūta “Gada balva 2013” un “Gada balva2016”, vairākkārt iegūta 1. vietas tautas dziesmu dziedāšanas sacensībās “Lakstīgala”, Ogres novada mūzikas olimpiādē, starpnovadu matemātikas olimpiādē, 1.vieta Ogres novada skolu zinātniski pētniecisko darbu konkursā. Godalgotas vietas iegūtas arī starpnovadu ekonomikas, latviešu valodas un literatūras, ģeogrāfijas un fizikas olimipādēs, Regīnai Ezerai veltītajā jaunrades darbu konkursā. Liene sevi apliecinājusi, aktīvi darbojoties jauniešu domes rīkotajos komandu pasākumos, skolas teātra pulciņā, vasarās strādājusi brīvprātīgo audzinātājas darbu mācību centra “Mirandas nometnes” bērnu vasaras nometnēs, apzinoties savu milzīgo potenciālu un spējot izmantot to.

Jānis Kaijaks

Jānis Kaijaks ir Ogres Kultūras centra Ogres Tautas teātra režisors. Šajā gadā lielākais notikums kultūras sasniegumu jomā bija Ogres Tautas teātra panākumi, ar Henrika Ibsena lugu “Bernika projekts” aprīlī piedaloties Latvijas Nacionālā kultūras centra rīkotās Latvijas amatierteātru iestudējumu skates “Gada izrāde 2015” finālā.

Visas Latvijas mēroga amatierteātru konkurencē skates finālā par veiksmīgāko tika atzīts Henrika Ibsena lugas “Bernika projekts” Ogres Tautas teātra iestudējums Jāņa Kaijaka režijā piedaloties kas norisinājās 2016.gada 9. un 10.aprīlī Dailes teātrī Rīgā. Jānis Kaijaks ieguvis arī Gada režisora titulu.

Ogres Tautas teātris ik gadu kļūst aizvien meistarīgāks, pateicoties sava režisora radošai pieejai un prasmīgai vadībai.

Gints Sīviņš

Gints Sīviņš kopš 2010. gada pilda Ogres novada sporta attīstības konsultatīvās komisijas priekšsēdētāja pienākumus. Komisijas galvenais uzdevums un mērķis ir veicināt tautas sporta un augstas klases sporta attīstību, novada iedzīvotāju iesaistīšanu sporta nodarbībās un veselīgos dzīvesveida pasākumos. Gints Sīviņš, strādājot komisijā, ir veicinājis harmonisku, stratēģiski izvērtētu un uz izaugsmi vērstu visu sporta veidu attīstību Ogres novadā, kā arī pašvaldības atbalstu izcilu sportistu dalībai augstas klases sacensībās, tā nesot Ogres vārdu starptautiskā arēnā. Pieteikumā īpaši uzsvērts Ginta ieguldījums ir veikts basketbola sporta veida popularizēšanā un attīstībā Ogres novadā, veicot šo darbu sabiedriskā kārtā. Jau otro gadu BK “Ogre” (šobrīd – “Ogre/Kumho Tyre”) ir Latvijas augstākās basketbola līgas pilntiesīgs dalībnieks. Šosezon BK “Ogre” ir debitējis arī starptautiska līmeņa turnīrā – Baltijas basketbola līgā, kurā startē Baltijas valstu spēcīgākās basketbola komandas. “Šogad ir īpašs gandarījums, jo klubs ir spējis komandu daļēji nokomplektēt no mūsu pašu Ogres basketbola skolas audzēkņiem. Ar neatlaidīgu darbu Gints ir sasniedzis sākotnēji šķietami nesasniedzamu mērķi – nodibinājis pirmo profesionālo basketbola komandu Ogrē, kas, iespējams, ir un būs daudzu mazo ogrēniešu sapnis un motivācija dzīvot veselīgi, trenēties, augt un attīstīties,” – šādi Gintu Sīviņu raksturo basketbolisti.

Alīna Anete Birnika

Alīna Anete Birnika ir Ogres 1.vidusskolas skolniece, kas kopā ar Zandu Plaudi 2016.gada sākumā dibinājusi skolēnu mācību uzņēmumu “Rainy Art”. Savas skolotājas Agneses Slišānes atbalstītas, jaunietes izveidoja uzņēmumu, kas ražo inovatīvus un praktiskus lietusmēteļus 4–6 gadus veciem bērniem. Tie ir ūdensdroši un aprīkoti ar transformējamu kabatu, atstarojošām latvju zīmēm un pogājamu saiti, kas palīdz noturēt lietusmēteli, bērnam kustoties, piemēram, braucot ar velosipēdu. Produkts radies, balstoties uz meiteņu personīgo pieredzi, redzot, cik grūti ir apģērbt piemērotās drēbēs jaunākos ģimenes locekļus lietus laikā.

Skolēnu mācību uzņēmums “Rainy Art” Eiropas labāko jauno uzņēmumu konkurencē iekļuva to 35 jauno uzņēmēju skaitā, kas devās Latviju pārstāvēt Šveicē šī gada jūlijā. Šveicē uzņēmuma vadītāja Anete saņēma Alumni līderības balvu, ko piešķir 10 jaunajiem uzņēmējiem, kas ar savu personību žūrijai apliecinājuši augstu kompetenci tādos kritērijos kā līderība, komandas saliedēšana, entuziasms un spēja būt par piemēru citiem.

Jaunā Ogres uzņēmēja ir izcēlusies starptautiskā mērogā, tā popularizējot savu pilsētu, novadu un valsti pasaulē.

Aira Ločmele

Aira Ločemele vada Taurupes sociālo centru, nodrošinot sociālo palīdzību un sociālos pakalpojumus Taurupes, Mazozolu un Meņģeles pagastu iedzīvotājiem. “Aira Ločmele ir cilvēks, kas savu darbu veic ar misijas apziņu. Viņa zina par katra pagasta iedzīvotāja sāpi un problēmu, prot atrast katrai problēmai labāko risinājumu,” – tā Airu Ločmeli raksturo pieteikuma iesniedzēji.

Papildus saviem tiešajiem darba pienākumiem Aira Ločmele pēc savas iniciatīvas dala pārtikas pakas trūcīgām personām, apgādā trūcīgās ģimenes ar apģērbu un apaviem, sadarbojas ar “Velku fondu”, “Daugavas vanagiem”, biedrību “Otrās mājas” un Latvijas Sarkanā Krusta organizāciju, lai varētu sniegt palīdzību līdzcilvēkiem.

Katrīna Kūkuma

Par Katrīnas Kūkumas apbalvošanu pašvaldība saņēma sešu dažādu cilvēku ierosinājumus! Visos ierosinājumos uzsvērta Katrīnas darbība, palīdzot Ogrē risināt gadiem ilgi samilzušo kaķu problēmu, turklāt veicot to brīvprātīgi, nesavtīgi, sabiedriskā kārtā.

“Katrīna velta daudz pūļu, lai palīdzētu citiem. Viņas lielākais darbs jau vairāku gadu garumā un īpaši 2016.gadā ir palīdzība bezsaimnieku dzīvniekiem. Par to ir saņemta Jauniešu gada balva pagājušajā gadā. Šobrīd izglābto, sterilizēto un adopcijai nodoto dzīvnieku skaits ir jau mērāms simtos. Šogad Katrīna bija vinnējusi konkursā un saņēmusi finansējumu kaķu sterilizācijai, bet tas jau atmaksāja tīri klīnikas rēķinu. Papildus tam Katrīna pašaizliedzīgi ziedoja savu laiku, savu transportu, savu naudu visām nepieciešamajām precēm. Bet viņa to naudu neskaita un nežēlojas, jo dzīvnieki ir viņas sirds lieta, viņa to dara no sirds un no dvēseles,” – šādi raksturota enerģiskā jauniete Katrīna Kūkuma.

Jānis Eglītis

Ogrēnietis Jānis Eglīts šī gada 1.augustā sniedza pirmo palīdzību vairākiem autoavārijā uz Jelgavas apvedceļa cietušajiem un centās glābt dzīvību šajā avārijā cietušajam zēnam, kamēr citi vai nu vienaldzīgi brauca garām notikuma vietai, vai arī, apturējuši savus auto, fotografēja notikumu. Jāņa Eglīša rīcība liecina, ka uz šo cilvēku var paļauties, ka viņš nepaies vienaldzīgi garām nelaimē nonākušiem cilvēkiem arī citās situācijās.

“Neatkarīgā Rīta Avīze” par Jāņa Eglīša sniegto palīdzību raksta: “Viņš zina, kā sniegt pirmo palīdzību. Zina, kurš cietušais pirmais jāglābj, kuru nedrīkst kustināt, kuru vajag ietīt folijā, ar kuru vajag vienkārši parunāt. Tikai jāsaprot, ka viens cilvēks vienlaikus visu darīt nevar. Var jau būt, ka konkrētajā gadījumā tas nebija izšķiroši. Ātrie ieradās tiešām ātri – sešas minūtes pēc izsaukuma. Atdzīvināt puiku centās divas brigādes. Diemžēl nesekmīgi. Taču pirms tam – šo sešu minūšu laikā salīdzinoši blīvā satiksmē uz Jelgavas apvedceļa atradās tikai viens uz cilvēcisku līdzcietību spējīgs cilvēks”.

Titula “Gada ogrēnietis 2016” ieguvējus sveica un apbalvojumus pasniedza Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Artūrs Mangulis un priekšsēdētāja vietniece Ineta Tamane.