Lidija Vītola

Ogres novada dome Ogres Goda pilsoņa nosaukumu Lidijai Vītolai piešķīra 2002. gada 10. janvārī. 2007. gada 26. aprīlī Ogres novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītājai tika piešķirts I pakāpes Tieslietu ministrijas (TM) Atzinības raksts un „zelta spalva” par ilggadēju, godprātīgu un iniciatīvas bagātu darbu. Par nopelniem Latvijas valsts labā L.Vītola 2016. gada 4. maijā apbalvota ar Atzinības krustu.

Lidija Vītola (17.05.1942.) nāk no Latgales puses. Mācījusies Balvu vidusskolā, 1960. gadā absolvējusi Maltas vidusskolu, kur aktīvi iesaistījusies sabiedriskajā dzīvē. 1976. gadā, reizē ar meitas Zandas nākšanu pasaulē, L.Vītola ieguva diplomu Latvijas Universitātes Tiesību zinātņu specialitātē.

Pirmie darba gadi aizritējuši mācību iestādēs – Andreja Upīša Skrīveru vidusskolā par pionieru vadītāju, pēc tam Ogres vidusskolā par pionieru vadītāju un latviešu valodas pasniedzēju krievu plūsmas audzēkņiem. L.Vītola strādājusi Valsts Centrālajā krājkasē un rūpnieciskās ražošanas komjaunatnes komitejā par instruktori, bet no 1966. gada 14. janvāra vada Ogres novada Dzimtsarakstu nodaļu, klātesot laulību ceremonijās, svinīgās bērnu dzimšanas apliecības izsniegšanās, ģimeņu vakaros un citos svinīgos sarīkojumos. Viņa ne tikai lietpratīgi organizē Dzimtsarakstu nodaļas darbu, bet arī vada ģimenes tradīciju ceremonijas, kuras lielākā daļa no apmeklētājiem nodēvējuši par neaizmirstamām. 2016. gada 14. aprīlī apritēja 50 gadi, kopš Ogres novada Dzimtsarakstu nodaļu vada L.Vītola.

Ogres novada dome Ogres Goda pilsoņa nosaukumu viņai piešķīra 2002. gada 10. janvārī. 2007. gada 26. aprīlī saskaņā ar tieslietu ministra rīkojumu Ogres novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītājai tika piešķirts I pakāpes Tieslietu ministrijas (TM) Atzinības raksts un „zelta spalva” par ilggadēju, godprātīgu un iniciatīvas bagātu darbu. Ierosinājumu par Atzinības raksta piešķiršanu sniegusi TM Dzimtsarakstu departamenta direktore Ārija Iklāva, uzsverot L.Vītolas ilggadējo un precīzo darbu, sabiedrisko aktivitāti, nozīmīgu ieguldījumu civilstāvokļa aktu reģistrācijas tiesiskuma nodrošināšanā un ģimenes prestiža celšanā.

Ar Ordeņa kapitula 2016. gada 7. aprīļa lēmumu par nopelniem Latvijas valsts labā, par godprātīgiem un pašaizliedzīgiem 50 darba gadiem savā profesijā, radošu un nozīmīgu ieguldījumu civilstāvokļa aktu reģistrācijas tiesiskuma nodrošināšanā L.Vītola apbalvota ar Atzinības krusta IV šķiru. Valsts apbalvojuma pasniegšana notika 04.05.2016.

“Esmu pateicīga liktenim, ka man, vienkāršai un trūcīgai meitenei no Latgales, bijusi iespēja strādāt tādā pilsētā kā Ogre. Šeit 1960. gada septembrī nonācu pirmo reizi un pavisam nejauši. Kad uzzināju, ka neesmu pieņemta LU Ķīmijas fakultātē, pēc mammas ieteikuma devos uz Ogri pie paziņām meklēt darbu. Nonācu Brīveru ģimenē. Sāku aktīvi darboties, izdevās atrast darbu,” atceras Ogres Goda pilsone.

Lidija atzīst, ka viņa nekad savu pilsētu negribētu mainīt ne pret vienu citu. “Man ir prieks par katru jaunu puķi vai koku, kas parādās pilsētā,” viņa saka, “gribētu palikt šeit mūžīgi.”