Marija Liepiņa

Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas Ķirurģijas klīnikas bērnu ķirurģe Marija Liepiņa 2005. gadā saņēmusi Atzinības krusta Mazo sevišķās pakāpes ordeņa Goda zīmi par nozīmīgu ieguldījumu bērnu, ir sevišķi jaundzimušo, ķirurģijā. 2007. gada novembrī - Ministru kabineta balvu par mūža ieguldījumu medicīnā, 2013. gadā Aleksandra Bieziņa balvu par ieguldījumu bērnu ķirurģijas attīstībā un ilggadēju pašaizliedzīgu darbu.

Marija Liepiņa (dz.Skrebele) (17.04.1942.) dzimusi Kurzemē – Talsu apriņķa Ārlavas pagasta „Lakstīgalās” zemnieka ģimenē, kurā auga vēl divi brāļi. Skolas gaitas M. Liepiņa uzsāka 1949. gadā Valdemārpils vidusskolā. „Līdz skolai bija pieci kilometri, kas tika mēroti dažādi - kājām, ar velosipēdu, ziemā arī uz slēpēm. Tas bija rūdījums turpmākajam darba mūžam,” ir pārliecināta M.Liepiņa.

Ģimenei pārceļoties uz dzīvi Ventspilī, mācības tika turpinātas Ventspils 1. vidusskolā, kas sekmīgi pabeigta 1960. gadā. No 1960. līdz 1962. gadam M.Liepiņa mācījās Rīgas 3. medicīnas skolā, kur tika sagatavotas medicīnas māsas bērnu ārstnieciski profilaktiskajām iestādēm. Mācoties 3. medicīnas skolā, 1961. gadā M.Liepiņa uzsāka darba gaitas tolaik Republikas Bērnu klīniskajā slimnīcā kā operāciju māsas palīdze, bet pēc medicīnas skolas beigšanas – par operāciju māsu. Redzot, ar kādu degsmi operēja tolaik jaunie ķirurgi, vēlāk pazīstamie profesori J.Gaujēns un prof. J. Volkolanovs, viņa izlēma turpināt medicīnas studijas un 1964. gadā iestājās Rīgas Medicīnas institūtā, nepārtraucot operāciju māsas darbu klīnikā. „Apvienot darbu ar mācībām nebija viegli, bet bija arī ieguvums – strādājot par operāciju māsu, jau studiju gados varēju apgūt praktiskās iemaņas ķirurģijā,” saka M.Liepiņa.

1971. gadā, absolvējot Rīgas medicīnas institūtu, M.Liepiņa saņēma uzaicinājumu no klīnikas vadības un Republikas galvenā bērnu ķirurga prof. Aleksandra Bieziņa turpināt darbu bērnu ķirurģijā. Attīstoties anestezioloģijai un jaundzimušo intensīvajai terapijai, bija iespējams sākt palīdzēt bērniem ar iedzimtām dažādu orgānu patoloģijām. Šī nozare tika uzticēta jaunajai ķirurģei M. Liepiņai. „Kā ķirurģe attīstījos līdz ar jaundzimušo ķirurģiju,” atklāj M.Liepiņa. „Daudz darīts arī, lai glābtu bērnus ar ķīmiskiem barības vada apdegumiem, lai cīnītos ar smagām sekām pēc šīm sadzīves traumām.”

Pagājušā gadsimta 70. gados bija daudz bērnu, kuri saslima ar baktēriju izraisītiem strutainiem plaušu un pleiras iekaisumiem, kas lielā skaitā gadījumu tika ārstēti arī ķirurģiski. Arī šis bija profils, kur darbojās M.Liepiņa. „Ārstētie bērni bija no visas Latvijas. Skaits sniedzās tūkstošos. Bija daudz jāmācās,” saka M.Liepiņa.

Bērnu ķirurģe zināšanas paplašinājusi Pēterburgā, Maskavā. Krūšu dobuma ķirurģijā praktizējusies prof. Amosova klīnikā Kijevā. Latvijai atgūstot neatkarību, pavērās iespēja papildināt zināšanas Rietumos. 1992. gadā M.Liepiņa devās uz Hamburgu, kur stažējās Ependorfas Universitātes klīnikā. Atgriežoties mājās, sākās jauns pavērsiens barības vada ķirurģijā.

Pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas tika nodibināta Baltijas republikas Bērnu ķirurgu asociācija, kuras aktīva dalībniece bija arī M.Liepiņa. Arī Latvijā ir dibināta bērnu ķirurgu asociācija, kuras biedrs ir ikviens bērnu ķirurgs.

Pēc 50 darbīgiem mūža gadiem Bērnu klīniskajā universitātēs slimnīcā M.Liepiņa no 2012. gada ir devusies pelnītā atpūtā.

M.Liepiņa atzīst, ka ir patīkami, ja smagā darba gadi ir novērtēti ar dažādām balvām, bet vislielākā balva ir mīļums un sirsnība, ko apliecina bijušo pacientu vecāki un nu jau bijušie pacienti ar ģimenēm, sveicot Ziemassvētkos vai atbraucot personīgi ciemos.

Darba gados iegūti vairāki apbalvojumi. 2005. gada 22. martā Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas bērnu ķirurģe M. Liepiņa par nopelniem Latvijas labā apbalvota ar Atzinības krustu, Mazo sevišķās pakāpes Goda zīmi. 2007. gada 7. novembrī saņemts Latvijas Republikas Ministru kabineta Goda diploms par mūža ieguldījumu medicīnā. 2010. gadā Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas Goda zīme par ieguldījumu agrīna vecuma bērnu ķirurģijā. 2011. gadā Andreja Priedkalna balva par izciliem nopelniem un mūža ieguldījumu jaundzimušo ķirurģijā. 2013. gadā Aleksandra Bieziņa balva par ieguldījumu bērnu ķirurģijas attīstībā un ilggadēju pašaizliedzīgu darbu.

M.Liepiņa gan uzsver, ka ķirurga darbs klīnikā ir cieši saistīts ar citiem kolēģiem. „Panākumi ir vienīgi un tikai kolektīvā darba rezultāts, esmu pateicīga visiem, ar ko kopā esmu strādājusi,” saka M.Liepiņa. Viņa ir pateicīga arī saviem vecākiem, kuri iemācījuši darba tikumu un kristīgās vērtības, izaudzināja viņas mīļos brāļus, kuru ģimenes M.Liepiņai šobrīd ir balsts un saulaina oāze.

M.Liepiņa Ogrē dzīvo astoņus gadus. Šeit viņa bauda dabu, bagāto kultūras dzīvi, ir iemantojusi krietnus draugus. M.Liepiņa ir pateicīga Ogres novada domei, kas arī ir novērtējusi viņas ieguldījumu Latvijas bērnu ķirurģiskajā ārstēšanā.

„Ogrei un tās ļaudīm vēlu skaistu rītdienu,” vēl M.Liepiņa.