Nikolajs Sapožņikovs

Ogres novada domes sēdē 2015. gada 15. oktobrī deputāti vienbalsīgi nolēma piešķirt augstāko Ogres novada apbalvojumu “Ogres Goda pilsonis” Ogres novada pašvaldības Centrālās administrācijas Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājam Nikolajam Sapožņikovam.

Par N.Sapozņikova (10.08.1948.) izvirzīšanu šim apbalvojumam Ogres novada pašvaldībā tika saņemti 5 iesniegumi no dažādām iestādēm - Ogres Centrālās bibliotēkas, Ogres literāri radošās apvienības “Sirdsdoma”, Ogres 1.vidusskolas, Ogres novada pašvaldības darbinieku kolektīva un Ogres novada domes priekšsēdētāja vietnieces Inetas Tamanes.

Ogres novada pašvaldības darbinieki iesniegumā min: “N.Sapožņikovs sākotnēji kā Ogres pilsētas pašvaldības, vēlāk – Ogres novada pašvaldības ilggadējs darbinieks ir veicis nenovērtējamu ieguldījumu Ogres novada attīstībā, ne tikai pašaizliedzīgi un godprātīgi pildot savus darba pienākumus, bet arī aktīvi iesaistoties un piedaloties Ogres novada sabiedriskajā dzīvē. N.Sapožņikovs ar īpašu uzmanību un rūpību sniedz padomus un palīdzību dažādu jautājumu kārtošanā gan kolēģiem visā pašvaldībā, gan iedzīvotājiem individuāli un visai sabiedrībai kopumā, nekad neliedzot citiem savas darba pieredzes un izcilo zināšanu bagātību.”

Nikolajs Sapožņikovs Valsts svētkos

I.Tamane iesniegumā Ogres novada domei uzsver: “N.Sapožņikovu nešauboties var dēvēt par Ogres novada sabiedrības dvēseli - viņš piedalījies visos mūsu novadam svarīgos un izšķirošos pasākumos, esot līdzās gan novada vadības pārstāvjiem, gan atbalstot iedzīvotājus un iedzīvotāju grupas, organizācijas un biedrības. Visus savus darba gadus bijis kā neredzama, bet stingra un nepārraujama saite starp pašvaldību un sabiedrību. Ar saviem darbiem, pozitīvo dzīves uztveri iemantojis cieņu, uzticību un mīlestību Ogres novada iedzīvotāju vidū.”

Līdztekus sava tiešā darba pienākumiem N.Sapožņikovs vada Ogres novada vēlēšanu komisiju un ir Ogres administratīvās komisijas priekšsēdētājs, organizē dažādus konkursus Ogres novadā, darbojas ar pašvaldības darba jautājumiem saistītās pašvaldības komisijās un darba grupās.

Apbalvojums N.Sapožņikovam tika pasniegts Latvijas Valsts svētkos, 2015. gada 18. novembrī. Saņemot apbalvojumu par ieguldījumu Ogres novada attīstībā un aktīvu dalību Ogres novada sabiedriskajā dzīvē, N.Sapožņikovs teica: “Paldies jums visiem! Gods kalpot manai dzimtenei Latvijai un manai pilsētai Ogrei, kuru par savu saucu jau 30 gadus. Paldies visiem labajiem cilvēkiem, kuriem esmu varējis palīdzēt un kuri palīdzējuši man padarīt labus darbus!”