Datums 8. februāris, 2018
Laiks10.10
Vieta Ogre, Ogrē, Brīvības ielā 33, 3.stāva sēžu zālē
Ogres novada pašvaldības domes

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde

notiek 2018.gada 08.februārī pulksten 10.10

Ogrē, Brīvības ielā 33,

3.stāva zālē

SĒDES DARBA KĀRTĪBA:

3.      Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas jautājumi.

3.1.    Par Ogres novada pašvaldības iekšējo noteikumu “Ogres novada pašvaldības projektu konkursa “Radoši – Aktīvi – Darbīgi – Izglītojoši – Ogres novadam!” (“R.A.D.I. – Ogres novadam”) nolikums” apstiprināšanu. Ziņo N.Sapožņikovs pulksten 10.55

3.2.   Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības domes 2017.gada 21.septembra lēmumā “Par Ogres novada pašvaldības vispārējās, interešu un profesionālās ievirzes izglītības iestāžu vadītāju un pirmskolas izglītības iestāžu vadītāju un viņu vietnieku amatalgām”. Ziņo E.Slise pulksten 11.00

3.3.   Par sadarbības līguma slēgšanu ar Ikšķiles, Ķeguma un Lielvārdes novadu pašvaldībām izglītības, kultūras un sporta jomā. Ziņo I.Švēde pulksten 11.05

3.4.   Par Ogres novada nepilngadīgo lietu komisijas likvidēšanu, Ogres novada pašvaldības bērnu tiesību aizsardzības komisijas izveidošanu un tās nolikuma apstiprināšanu. Ziņo I.Reinholde pulksten 11.10

 

Darba kārtībā plānotajos laikos iespējamas izmaiņas!

Komitejas priekšsēdētājs                                                                                        A.Mangulis


 

Ogres novada pašvaldības domes

Sociālo un veselības jautājumu komitejas sēde

notiek 2018.gada 08.februārī pulksten 10.20

Ogrē, Brīvības ielā 33,

3.stāva zālē

SĒDES DARBA KĀRTĪBA:

4.      Sociālo un veselības jautājumu komitejas jautājumi.


SĒDES SLĒGTĀ DAĻA :

4.1.   [..] Ziņo V.Ancāns

4.2.   [..] Ziņo I.Reinholde

Darba kārtībā plānotajos laikos iespējamas izmaiņas!

Komitejas priekšsēdētājas vietnieks                                                                                 M.Siliņš