Datums 14. janvāris, 2022
Laiks15.00
Vieta Tiešsaistē
Titulbilde

Stiprinot interešu izglītības jomu, Ogres novada pašvaldības domē pieņemti jauni saistošie noteikumi "Par pašvaldības atbalstu interešu izglītības programmu īstenošanai". Lai jaunos noteikumus pēc iespējas vieglāk varētu pielietot interešu izglītības programmu īstenotāji un saņemt tajos paredzēto atbalstu, Ogres novada Izglītības pārvalde aicina piedalīties tiešsaistes seminārā "Ogres novada pašvaldības atbalsts interešu izglītības programmu īstenošanai". Informācija būs saistoša fiziskām un juridiskām personām, kuras piedāvā interešu izglītības programmas bērniem un jauniešiem Ogres novadā, kā arī visiem, kuri par to vēl tikai domā. Iepriekšēja reģistrēšanās semināram nav nepieciešama. 

 • Datums: 14.01.2021.
 • Laiks: 15.00 - 17.30
 • Pieslēgšanās saites: ZOOM , Facebook

Darba kārtība:

 • 15.00 - 15.20 Pozitīva un vērtīga mācību pieredze un sasniegumi katram interešu izglītībā Ogres novadā 

Informācija par mērķiem, uzdevumiem un risināmajiem jautājumiem interešu izglītībā Ogres novadā

 • 15.20 - 15.30 Jautājumi un atbildes
 • 15.30 - 16.00 Pieejamais atbalsts interešu izglītības programmu īstenošanai.

Informācija par to, kas var pieteikties atbalstam un kādi ir iespējamie atbalsta veidi, atbalsta apmērs, pieteikšanās atbalstam nosacījumi

 • 16.00 - 16.10 Jautājumi un atbildes
 • 16.10 - 16.40 Atbalsta pieprasījumu izvērtēšana

Informācija par pieteikumu izvērtēšanas kārtību, skaidrojums par vērtēšanas kritērijiem

 • 16.40. - 16.50 Jautājumi un atbildes
 • 16.50 - 17.10 Interešu izglītības programmu izglītojamo reģistrēšana Ogres novada izglītības informācijas sistēmā

Informācija par piekļuves tiesību saņemšanu, instrukcija izglītojamo un apmeklējumu reģistrēšanai.

 • 17.10 - 17.30 Noslēguma jautājumi un atbildes

Titulbilde

Saistošie noteikumi nr. 33/2021 "Par pašvaldības atbalstu interešu izglītības programmu īstenošanai"