Iveta Vējone

Ogres pilsētas 88.gadu jubilejas svinīgais sarīkojums notika 18.februāra vakarā Ogres mūzikas skolā.

Pēc Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētāja Artūra Manguļa uzrunas svinīgā sarīkojuma dalībniekus ar koncertu sveica Ogres Mūzikas skolas pasniedzēji un audzēkņi.

Svētku sarīkojumā A.Mangulis Ogres novada pašvaldības domes vārdā pasniedza pašvaldības apbalvojumus.

Kā pirmais tika sumināts titula “Gada ogrēnietis 2015” ieguvējs – Latvijas Valsts prezidents Raimonds Vējonis. Tā kā prezidenta kungs šobrīd atrodas slimnīcā, saņemt apbalvojumu viņš bija uzticējis savai dzīvesbiedrei Iveta Vējonei. Vējones kundze prezidenta vārdā pateicās par apbalvojumu, sveica ogrēniešus svētkos un vēlēja panākumus, lai pēc diviem gadiem, sagaidot pilsētas 90.gadskārtu un Latvijas simtgadi, Ogrē būtu paveikts vēl vairāk, sakopjot un sakārtojot šo skaisto vietu divu upju satekā un brīnišķīgo mežu ielokā.

 A.Mangulis vairākiem Ogres pilsētas un pagastu iedzīvotājiem pasniedza Ogres novada pašvaldības Atzinības rakstus un naudas balvas.

Par ieguldījumu sporta dzīves organizēšanā un veselīga dzīvesveida veicināšanā divkāršu apbalvojumu saņēma Dzirkstīte Žindiga – gan Ogres novada pašvaldības, gan Izglītības un zinātnes ministrijas atzinības rakstu.

Atzinības rakstus domes priekšsēdētājs pasniedza arī Baibai Dronei – par ieguldījumu sabiedrības veselības veicināšanā, Dainai Zēmelei – par ieguldījumu sabiedriskajā darbā, vadot Ķeipenes pagasta pensionāru biedrību “Avotkreses”, Didzim Mizim – par sociāli atbildīgu uzņēmējdarbību, Egilam Helmanim – par ieguldījumu nacionālo vērtību stiprināšanā un starptautiskās sadarbības veicināšanā, Pārslai Jēkabsonei – par mūža ieguldījumu kultūras darbā, vadot Madlienas kultūras namu, Marutai Jēkabsonei – par mūža ieguldījumu kultūrizglītības darbā, vadot Ogres Centrālo bibliotēka, Jānim Kaijakam – par tautas amatiermākslas veicināšanu, vadot Ogres Tautas teātri, Inesei Sandorei – par operatīvu un pašaizliedzīgu rīcību un nesavtīgu palīdzību nelaimē nonākušajai ģimenē Krapes pagastā, Gunitai Bičulei - par ieguldījumu kora mākslas attīstībā un koru sasniegumiem 2015.gadā, Dzidrai Sproģei – par ieguldījumu kultūras darbā, vadot Suntažu kultūras namu, Ilzei Jankunai – par ieguldījumu kultūras darbā, vadot Meņģeles tautas namu, Birutai Kurmei un Vijai Šadrinai – par nesavtīgu un brīvprātīgu darbu vides sakopšanā.

Pagājušajā gadā norisinājās foto konkurss “Ogre četros gadalaikos”. A.Mangulis Atzinības rakstus pasniedza konkursa laureātei – 1.un 2.vietas ieguvējai Dacei Voitkēvičai un 3.vietas ieguvējam Voldemāram Stāvusim.

Pilsētas jubilejā Ogres novada pašvaldības vadību sveica Ogres novada uzņēmēju biedrības pārstāvji.

Par pilsētas jubilejas sarīkojuma norises vietu Ogres mūzikas skola netika izraudzīta nejauši – šī izvēle saistīta ar mūzikas skolas lielā flīģeļa Estonia atklāšanu. Par godu pilsētas 88.gadsakārtai un flīģeļa atklāšanai koncertus sniedza Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra mūziķi.

Pēc koncerta svētku pasākums turpinājās skvērā ar Ogres Mākslas skolas radīta vides mākslas objekta Sveču gaismas apļa atklāšanu, iezīmējot pilsētas jubileju ar februāri Sveču mēneša gaismiņām.

Pilsētā vairākās vietās izvietoti no svecēm veidoti Ogres jubilejas skaitļi – 88.

Raimonds Vējonis kļūst par gada ogrēnieti