Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
Saprātīgā termiņā, bet ne vēlāk kā 1 mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas.
Saņēmējs
Fiziska persona
Privāto tiesību juridiska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

1. solis / Iesnieguma iesniegšana

Persona brīvā formā sagatavo priekšlikumu, sūdzību, jautājumu vai lūgumu un iesniedz to pašvaldībā uz e-adresi, klātienē, pa pastu, vai e-pastu (parakstītu ar drošu elektronisko parakstu).

2. solis / Iesnieguma apstrāde

Atbildīgais speciālists izvērtē iesniegumu, veic nepieciešamās darbības un sagatavo iesniedzējam atbildi.

3. solis / Atbildes sniegšana

Iesnieguma autoram tiek sniegta atbilde viņa izvēlētajā veidā – uz e-adresi, pa pastu vai e-pastu (parakstīta ar drošu elektronisko parakstu).

Saņemt pakalpojumu