Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
10
Saņēmējs
Fiziska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Personām, kuras dzīvesvietu deklarējušas Ogres novada administratīvajā teritorijā, ir tiesības saņemt braukšanas maksas atvieglojumus sabiedriskajā transportā.

Saņēmēji:

1. Braukšanas maksas atvieglojumus ir tiesīgas saņemt Ogres pilsētas teritorijā dzīvojošie izglītojamie, kuri klātienē mācās vispārējās izglītības iestādēs, kuras atrodas Ogres novada pašvaldības administratīvajā teritorijā, braukšanai mācību gada laikā no dzīvesvietas līdz izglītības iestādei un atpakaļ, ja braukšanai izmanto sabiedrisko transportlīdzekli, kas pārvadā reģionālajos vietējās nozīmes maršrutos, un ja attālums no dzīvesvietas līdz izglītības iestādei ir lielāks par 1 (vienu) kilometru - braukšanas maksas atvieglojumu 100% apmērā no braukšanas izdevumiem 14 (četrpadsmit) braucieniem nedēļā;
2. ārpus Ogres pilsētas teritorijas dzīvojošie izglītojamie, kuri klātienē mācās visārējās vidējās izglītības iestādēs (10. – 12.klase), ja braukšanai izmanto sabedrisko transportlīdzekli, kas pārvadā reģionālajos vietējās nozīmes maršrutos un reģionālajos starppilsētu nozīmes maršrutos – braukšanas maksas atvieglojumu 100 % apmērā par braukšanas izdevumiem, kas saistīti ar braucienu mācību gada laikā no dzīvesvietas līdz izglītības iestādei un atpakaļ Ogres novada pašvaldības administratīvajā teritorijā 14 (četrpadsmit) braucieniem nedēļā;
3. pensionāri - braukšanas maksas atvieglojumu 0,20 euro apmērā braucieniem reģionālajos vietējās nozīmes maršrutos Ogres pilsētas un Ogresgala pagastu teritorijā;
4. personas pēc 75 gadu vecuma sasniegšanas - braukšanas maksas atvieglojumu 0,40 euro apmērā braucieniem reģionālajos vietējās nozīmes maršrutos Ogres pilsētas un Ogresgala pagastu teritorijā.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Izglītojamie, kuri klātienē mācās vispārējās izglītības iestādēs, reģionālajā vietējās nozīmes maršruta transportā pie elektroniskā datu nolasītāja (POS termināla) autorizē Ogres novada skolēna karti, ja izglītojamais atvieglojumus saņem pamatojoties uz izglītības iestādes vadītāja apstiprinātajiem izglītojamo sarakstiem. Ja izglītojamais iegādājas autobusa braukšanas biļeti katram braucienam vai brauc ar vilcienu, atvieglojumus saņem, iesniedzot biļetes Ogres novada sociālā dienesta Ogres sociālajā centrā, ne vēlāk kā mēneša laikā no izdevumu rašanās dienas.

  Ārpus Ogres pilsētas teritorijas dzīvojošie izglītojamie, kuri klātienē mācās visārējās vidējās izglītības iestādēs (10. – 12.klase), braukšanas biļetes iegādājas par pilnu maksu, un, lai saņemtu braukšanas maksas atvieglojumu, iesniedz tās Ogres novada pagasta pārvaldē pēc deklarētās dzīvesvietas, ne vēlāk kā mēneša laikā no izdevumu rašanās dienas.
  Pensionāri braukšanas maksas atvieglojumus saņem, reģionālajā vietējās nozīmes maršruta transportā Ogres pilsētas un Ogresgala pagasta teritorijā, uzrādot pensionāra apliecību vai pie elektroniskā datu nolasītāja (POS termināla) autorizējot Ogres novada iedzīvotāja karti, bet sākot no 2019.gada 1.maija - reģionālajā vietējās nozīmes maršruta transportā Ogres pilsētas un Ogresgala pagasta teritorijā pie elektroniskā datu nolasītāja (POS termināla) autorizējot Ogres novada iedzīvotāja karti.
  Personas pēc 75 gadu vecuma sasniegšanas braukšanas maksas atvieglojumus saņem, reģionālajā vietējās nozīmes maršruta transportā Ogres pilsētas un Ogresgala pagastu teritorijā, uzrādot Ogres novada sociālā dienesta izsniegtu braukšanas apliecību vai pie elektroniskā datu nolasītāja (POS termināla) autorizējot Ogres novada iedzīvotāja karti, bet sākot no 2019.gada 1.maija - reģionālajā vietējās nozīmes maršruta transportā Ogres pilsētas un Ogresgala pagasta teritorijā pie elektroniskā datu nolasītāja (POS termināla) autorizējot Ogres novada iedzīvotāja karti.

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Pakalpojuma saņemšana atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.

Saņemt pakalpojumu