Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
30
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Jebkura persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Klātienē

Pakalpojuma pieprasīšana

Ogres novada pašvaldība (Apmeklētāju pieņemšanas centrs)

Brīvības iela 33, Ogre, Ogres nov., LV-5001
 • Pirmdiena8.00 - 12.00 ; 13.00 - 17.00
 • Otrdiena8.00 - 12.00 ; 13.00 - 18.00
 • Trešdiena8.00 - 12.00 ; 13.00 - 17.00
 • Ceturtdiena8.00 - 12.00 ; 13.00 - 17.00
 • Piektdiena8.00 - 12.00 ; 13.00 - 16.00
 • SestdienaSlēgts
 • SvētdienaSlēgts
 • CitsSlēgts

Pakalpojuma saņemšana

Ogres novada pašvaldība (Apmeklētāju pieņemšanas centrs)

Brīvības iela 33, Ogre, Ogres nov., LV-5001
 • Pirmdiena8.00 - 12.00 ; 13.00 - 17.00
 • Otrdiena8.00 - 12.00 ; 13.00 - 18.00
 • Trešdiena8.00 - 12.00 ; 13.00 - 17.00
 • Ceturtdiena8.00 - 12.00 ; 13.00 - 17.00
 • Piektdiena8.00 - 12.00 ; 13.00 - 16.00
 • SestdienaSlēgts
 • SvētdienaSlēgts
 • CitsSlēgts

Ja Jūsu īpašumā deklarētai personai ir zudis tiesiskais pamats lietot dzīvojamo telpu vai persona, deklarējot dzīvesvietu, ir sniegusi nepatiesas ziņas, Jums ir iespēja uz iesnieguma pamata lūgt pašvaldību pārbaudīt šīs personas deklarēto dzīvesvietas ziņu tiesiskumu un lūgt tās anulēt.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Īpašniekam (pilnvarotai personai, īrniekam vai citai ieinteresētai personai) klātienē, pa pastu vai elektroniski ar drošu elektronisku parakstu, vai izmantojot tiešsaistes formu portālā www.latvija.lv (e-iesniegums Ogres novada pašvaldībai) jāiesniedz Ogres novada pašvaldībai iesniegums. Pēc nepieciešamības iesniegumam pievieno īpašuma vai īres tiesību apliecinošu dokumentu, vai citu dokuments, kurš apliecina personas tiesības pārvaldīt nekustamo īpašumu; kā arī dokuments, kas apliecina, ka personai ir zudis tiesiskais pamats dzīvesvietas deklarēšanai.

  Pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā ir iespējams aizpildīt deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanas veidlapu.

  Bezmaksas pakalpojums.

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Ogres novada pašvaldība izskata iesniegumu un tiek pieņemts lēmums vai ziņas par personu/personām dzīvesvietā tiks dzēstas.

  Lēmums tiek nosūtīts pakalpojuma pieprasītājam pa pastu.

Saņemt pakalpojumu