Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
1
Saņēmējs
Fiziska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Mēneša laikā, kopš pastāvīgi dzīvojat jaunajā dzīvesvietā, Jums sava dzīvesvieta ir jādeklarē.
Savu, aizbildnībā vai aizgādnībā esošas personas dzīvesvietas deklarāciju Jums ir iespēja iesniegt klātienē attiecīgajā pašvaldībā, kurā atrodas deklarējamā adrese, vai portālā www.latvija.lv elektroniski. Klātienē Jūsu dzīvesvietas adresi ir iespējams deklarēt arī Jūsu notariāli pilnvarotajai personai.
Ārzemnieks - persona, kas nav Latvijas pilsonis vai Latvijas nepilsonis, bet ir persona, kura ir saņēmusi Latvijas Republikā izdotu reģistrācijas apliecību, pastāvīgās uzturēšanās apliecību vai uzturēšanās atļauju dzīvesvietu var deklarēt klātienē arī Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Deklarējot jaunu dzīvesvietu, iedzīvotājs ierodas ar personu apliecinošu dokumentu (pase vai ID karte).
  Maksa par šo pakalpojumu ir 4,27 euro.

  Šis pakalpojums ir pieejams mājaslapā http://www.latvija.lv (bezmaksas!)

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Tiklīdz kā iedzīvotājs ir uzrādījis personu apliecinošu dokumentu un ir noskaidrots jaunās dzīvesvietas reģistrēšanas, spēkā esošs, tiesiskais pamatojums un samaksāta valsts nodeva, tiek reģistrēta jaunā dzīvesvieta.
  Ja iestādes darbiniekiem nav iespējas pārbaudīt tiesisko pamatojumu, darbiniekam ir tiesības pieprasīt no iedzīvotāja uzrādīt dokumentu, kas apliecina tiesības deklarēt dzīvesvietu attiecīgajā īpašumā (zemesgrāmata, pirkšanas līgums, īres līgums u.c.)

Saņemt pakalpojumu