Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
21
Saņēmējs
Fiziska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu par valsts budžeta līdzekļiem bērnam, kurš ir prettiesisku darbību – noziedzīga nodarījuma, ekspluatācijas, seksuālās izmantošanas, vardarbības vai jebkādas citas nelikumīgas, cietsirdīgas vai cieņu aizskarošas darbības – upuris, lai viņš atgūtu fizisko un psihisko veselību un integrētos sabiedrībā, sniedz:
1. Sociālās rehabilitācijas pakalpojumus dzīvesvietā vai iestādē sniedz konsultāciju veidā (ne vairāk par desmit 45 minūšu konsultācijām);
2. sociālās rehabilitācijas kursa veidā sociālās rehabilitācijas institūcijā.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Bērna vecāks, aizbildnis, iestādes vadītājs, audžuģimene vai bāriņtiesa iesniedz sociālajā dienestā iesniegumu par nepieciešamību bērnam piešķirt sociālās rehabilitācijas pakalpojumu.

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Sociālais dienests pieņem nepieciešamos dokumentus un triju darbdienu laikā dokumentu saņemšanas izsniedz iestādes vadītājam, bērna vecākam, audžuģimenei, aizbildnim vai bāriņtiesai nosūtījumu bērna sociālajai rehabilitācijai kādā no minētajām vietām:
  • dzīvesvietā vai iestādē pie pakalpojumu sniedzēja, ar kuru pašvaldība
  noslēgusi attiecīgu līgumu;
  • Latvijas Bērnu fonda norādītajā sociālās rehabilitācijas institūcijā
  līdz 30 dienu ilgam sociālās rehabilitācijas kursam;
  • Latvijas Bērnu fonda norādītajā sociālās rehabilitācijas institūcijā
  līdz 60 dienu ilgam kompleksam sociālās rehabilitācijas kursam.

Saņemt pakalpojumu