Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
20
Saņēmējs
Fiziska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Pabalstu veselības aprūpei piešķir trūcīgām un maznodrošinātām mājsaimniecībām šādu ar veselības aprūpi saistītu izdevumu segšanai:
• par medikamentu iegādi;
• par pacienta iemaksu un/vai līdzmaksājumu par veselības aprūpes pakalpojumu pie ģimenes ārsta, ārsta speciālista vai sertificētā ārstniecības iestādē;
• par konsultācijām un ārstēšanu pie ārsta speciālista;
• par zobu labošanu, protezēšanu, zobu higiēnas pakalpojumu;
• par optisko redzes korekcijas līdzekļu (briļļu) iegādi;
• par speciālās pārtikas iegādi;
• par tehnisko palīglīdzekļu iegādi.
Pabalsts tiek piešķirts faktisko izdevumu apmērā, bet ne vairāk kā 150 euro katrai personai mājsaimniecībā kalendārajā gadā. Pabalstu pieprasa ne biežāk kā trīs reizes kalendārajā gadā par izdevumiem, kas radušies ne ilgāk kā pirms sešiem mēnešiem.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Pabalsta pieprasītājs Ogres novada Sociālajā dienestā, atbilstoši savai deklarētajai dzīvesvietai, iesniedz iesniegumu, izdevumus apliecinošu dokumentu, kurā norādīti preces vai pakalpojuma saņēmēja personas dati, preces vai pakalpojuma atšifrējums un pievieno :
  • ārsta speciālista nosūtījumu vai briļļu recepti, ja izdevumi radušies sakarā ar redzes korekcijas līdzekļu iegādi;
  • ārsta speciālista izsniegtu dokumentu par speciāla uztura nepieciešamību, ja izdevumi radušies sakarā ar speciālās pārtikas iegādi;
  • ārsta speciālista izsniegtu dokumentu par tehniskā palīglīdzekļa nepieciešamību, ja izdevumi radušies sakarā ar tehniskā palīglīdzekļa iegādi.
  Iesniedzot iesniegumu, pabalsta pieprasītājs dod atļauju iegūt un izmantot pašvaldības un valsts datu reģistros pieejamo informāciju, kas nepieciešama lēmuma pieņemšanai, un veikt datu apstrādi sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu administrēšanas elektroniskajā sistēmā (SOPA).

 2. Pakalpojuma saņemšana
  1. Sociālais dienests izskata iesniegtos dokumentus un pieņem lēmumu par pabalsta piešķiršanu un tā apmēru vai par atteikumu to piešķirt.
  2. Pozitīva lēmuma gadījumā pabalstu izmaksā, to pārskaitot uz Pabalsta pieprasītāja Iesniegumā norādīto Latvijas Republikas kredītiestādes vai pasta norēķinu sistēmas kontu, vai to pārskaitot pakalpojuma sniedzējam.

Saņemt pakalpojumu