Cena
1.00
Izpildes termiņš darba dienās
1
Saņēmējs
Fiziska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Ne mazāk kā vienai desmitajai daļai vēlētāju ir tiesības, norādot savu vārdu, uzvārdu, personas kodu un parakstīšanās datumu, iesniegt Centrālajai vēlēšanu komisijai pilnīgi izstrādātu likumprojektu vai Satversmes grozījumu projektu. Likumprojektu vai Satversmes grozījumu projektu var iesniegt 12 mēnešu laikā no dienas, kad likumprojekts vai Satversmes grozījumu projekts reģistrēts Centrālajā vēlēšanu komisijā.

Katram vēlētāja parakstam šo 12 mēnešu laikā jābūt apliecinātam pie zvērināta notāra, dzīvesvietas deklarēšanas vietā pašvaldībā, bāriņtiesā, kura veic notariālas darbības, novadā pie pagasta vai pilsētas pārvaldes vadītāja vai Latvijas Republikas diplomātiskajās un konsulārajās pārstāvniecībās ārvalstīs pie konsulārās amatpersonas, kura ir tiesīga veikt notariālās funkcijas.

Tiesības piedalīties parakstu vākšanā ir balsstiesīgajiem Latvijas pilsoņiem no 18 gadu vecuma.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Klātienē Ogres klientu apkalpošanas centrā, Ogres novada valsts un pašvaldības vienotajos klientu apkalpošanas centros, pagastu un pilsētu pārvaldēs, uzrādot personu apliecinošu dokumentu (pase vai ID karte).
  Parakstīšanās vietu saraksts pašvaldībās norādīts Centrālās vēlēšanu komisijas mājaslapā https://s.cvk.lv/pv/apliecinataji/80. Elektroniski (bezmaksas) parakstīties par vēlētāju iniciatīvām iespējams portālā www.latvija.gov.lv: Parakstīšanās par vēlētāju iniciatīvām

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Saskaņā ar Ogres novada pašvaldības domes 31.03.2022. lēmumu “Par maksas noteikšanu par paraksta apliecināšanu” (protokola nr. 6; 7) maksa par paraksta apliecināšanu, kas saistīta ar parakstu vākšanu par likumprojektu vai Satversmes grozījumu projektu ir noteikta 1,00 euro, tai skaitā PVN. Maksu par pakalpojumu veic pirms pakalpojuma saņemšanas pilsētas vai pagasta pārvaldes kasē vai, maksājumu pārskaitot uz Ogres novada pašvaldības norēķinu kontu:
  Saņēmēja nosaukums: Ogres novada pašvaldība
  Saņēmēja reģistrācijas numurs: 90000024455
  Bankas konts: LV25TREL9800890740210
  Bankas nosaukums: Valsts Kase
  Bankas kods: TRELLV22

  Pakalpojums tiek saņemts klātienē pēc iesniegtā dokumenta pārbaudes un personas datu pārbaudes Fizisko personu reģistrā, parakstot izdrukātu paraksta apliecināšanas veidlapu no Centrālās vēlēšanu komisijas parakstu vākšanas sistēmas.

Saņemt pakalpojumu