Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
20
Saņēmējs
Fiziska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Sociālās rehabilitācijas pakalpojums vardarbību veikušām pilngadīgām personām mērķis ir novērst vai mazināt turpmākus vardarbības riskus. Pakalpojumu sniedz vienā no šādiem veidiem:
1) individuālu psihologa konsultāciju veidā – ne vairāk par sešpadsmit 45 minūtes ilgām konsultācijām;
2) grupu nodarbību veidā – 16 divas stundas ilgas nodarbības līdz 12 personām grupā.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  1. Persona vai tās likumiskais pārstāvis Ogres novada Sociālajā dienestā, atbilstoši savai deklarētajai dzīvesvietai, iesniedz iesniegumu.
  2. Sociālā dienesta darbinieks, nosaka vardarbīgas uzvedības mazināšanas pakalpojuma veidu – individuālas konsultācijas vai grupu nodarbības, ņemot vērā:
  • ka grupa tiek komplektēta no personām ar līdzīga rakstura problēmām un vardarbības veidu (piemēram, vardarbība pieaugušo, tuvinieku, partneru starpā, vardarbība pret bērniem);
  • personas intelekta līmeni, fiziska vai garīga rakstura traucējumu veidu;
  • vai personai ir nosliece uz atkarības vielu lietošanu, kas varētu traucēt grupas darbu;
  • vai personai ir pārmērīga agresivitāte, kas varētu apdraudēt citu grupas dalībnieku un iesaistīto speciālistu drošību.

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Sociālais dienests piecu darbdienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas pieņem lēmumu:
  • par vardarbīgas uzvedības mazināšanas pakalpojuma piešķiršanu, tā saņemšanas laiku un veidu – individuālas konsultācijas vai grupu nodarbība;
  • par vardarbīgas uzvedības mazināšanas pakalpojuma piešķiršanu un uzņemšanu minētā pakalpojuma saņēmēju rindā;
  • par atteikumu piešķirt vardarbīgas uzvedības mazināšanas pakalpojumu.

Saņemt pakalpojumu