Statuss:
Noslēdzies
Ogres novada ģerbonis

Konkursa mērķis: veicināt sabiedrības iniciatīvas neformālās izglītības, pilsoniskās aktivitātes, sporta, aktīva dzīvesveida un kultūras jomā Ogres novada administratīvajā teritorijā.

Konkursa organizētājs: Ogres novada pašvaldība.

Konkursa būtība: konkursa ietvaros nevalstiskās organizācijas var pieteikt projektus, kas tiek īstenoti Ogres novada administratīvajā teritorijā, ir saistīti ar neformālās izglītības, sporta un kultūras pasākumu organizēšanu, kā arī ar aktīva dzīvesveida un pilsoniskās aktivitātes veicināšanu, sniedz labumu pēc iespējas plašākai sabiedrībai un nav vērsti uz vienas organizācijas vai atsevišķu personu labuma gūšanu.

Konkursā pieejamais finansējums: 60 000 EUR (nodrošina Ogres novada pašvaldība).

Maksimālais finansējuma apmērs, kas var tikt piešķirts vienam projektam: 2000 EUR.

Projektu pieteikumu iesniegšanas gala termiņš: 2023. gada 1. marts plkst. 17.00.

Projektu īstenošanas termiņš: 2023. gada 21. novembris.

Konkursa ietvaros saņemti 65 projektu pieteikumi, tika atbalstīti 39 projektu pieteikumi. 

Papildu informāciju un konsultācijas par konkursa nosacījumiem sniedz Ogres novada pašvaldības Komunikācijas nodaļas preses sekretāre Olga Tinkuse (tālr. 65021450, e-pasts: olga.tinkuse@ogresnovads.lv).

Pievienotie faili