Raimonds Javoišs

Ogres novada dome 2004. gada novembrī Ogres Goda pilsoņa nosaukumu nolēma piešķirt Raimondam Javoišam.

Raimonds Javoišs (02.08.1942. - 26.05.2019.) Ogri par savu sauc no 1947.gada, kad Smilšu ielā 5 viņu kopā ar mazāko brāli pieņēma Anna un Eduards Bergmansoni. R.Javoiša vecāki bija nonāvēti kara laikā.

1960. gadā Raimonds pabeidza Ogres vidusskolu, pēc tam vēlējies studēt Rīgas Politehniskajā institūtā, bet nav pieņemts, jo vidusskolas laikā nebija iestājies komjaunatnē.

Pirmais darba gads aizritēja Ogres vidusskolā, kur viņš strādāja par fizikas un ķīmijas laborantu, vienlaikus iestājies Elektromehāniskā tehnikuma vakara nodaļā. Gadu pēc studijām Raimonds uzsāka darbu televīzijas ateljē Ogres iecirknī kā televizoru remontu meistars, no 1972. gada desmit gadi aizritējuši, vadot šo iecirkni. 1982. gadā R.Javoišu ievēlēja par pilsētas padomes deputātu, izpildkomitejas priekšsēdētāja vietnieku. Kad viņu uz neilgu laiku pārcēla darbā uz Ogres rajona padomes sociālās palīdzības nodaļu, izdevās atvērt Lauberes bērnunamu, iekārtot Madlienas pansionātu, cilvēkiem palīdzot atrast pajumti, aprūpi un siltumu.

Kopš 1982. gada R.Javoiša darbs saistīts ar pašvaldību, ar sociālo sfēru. Par viņa popularitāti vislabāk var pārliecināties pirms katrām pašvaldību vēlēšanām – deputātu kandidātu sarakstā viņu vēlas daudzas partijas, jo Raimonda Javoiša reitings vienmēr bijis augsts.

R.Javoišam ir liela ģimene – meitas Jolanta, Solveiga un Brigita, mazdēli Krišjānis, Kārlis, Reinis un mazmeitas Katrīna Elīza, Marija Luīze un Anna Marlēna.

2004. gada novembrī Ogres novada dome nolēma piešķirt R.Javoišam Ogres Goda pilsoņa nosaukumu.

“Ogre ir visa mana dzīve. Mans darbs, mana mīlestība, prieki un bēdas. Ļoti gribu, lai Ogre ik dienas top skaistāka, bagātāka, bet cilvēki – laimīgāki,” viņš saka.