Iedzīvotāju skaits uz 2021. gada 1. janvāri Ogres novadā – 35 140

Novada teritorijas platība – 993,4 km2

Ogres novadā reģistrēti (uz 2020. gada 31. decembri) 836 bezdarbnieki, t.sk. 477 sievietes, 359 vīrieši.

Bezdarba līmenis novadā ir 4,8% no kopējā novadā reģistrēto iedzīvotāju skaita.

Ilgstošie bezdarbnieki – 67; invalīdi bezdarbnieki 60; bezdarbnieki – jaunieši vecumā no 15 līdz 24 gadiem – 70; pirmspensijas vecuma bezdarbnieki – 111.