Atrašanās vieta

Birzes ielā 33a, Ikšķile

Ikšķiles Jauniešu centrs, Birzes ielā 33a, Ikšķilē, vieta, kurā jauniešiem un bērni vecumā no 7 līdz 25 gadiem  ir iespēja satikties, kopīgi un individuāli īstenot savas idejas, uzzināt par brīvprātīgo darbu, neformālo izglītību, projektu un citām atbalsta iespējām jauniešiem. Caur neformālās izglītības metodēm mācīties un pilnveidot savas prasmes, kā arī pavadīt brīvo laiku kvalitatīvā vidē, spēlēt spēles, un vienkārši labi pavadīt laiku.

Ikšķiles jauniešu centra strādā Ogres novada Izglītības pārvaldes jaunatnes darbinieks - Jaunatnes komandas pārstāvis. Jaunatnes komanda īsteno darbu ar jaunatni Ogres novada pašvaldībā un strādā ar jauniešiem, lai uzlabotu jauniešu dzīves kvalitāti, rosinātu jauniešu iniciatīvu lēmumu pieņemšanā, atbalsta jauniešus pārejai no bērna un jaunieša uz pieaugušā statusu, atbalsta jauniešus iegūt pieredzi un zināšanas projektu īstenošanā, izmantojot praktiskus soļus un pasākumus veicina jauniešu personīgo izaugsmi.

Jauniešu centra darbības mērķis ir nodrošināt aktivitāšu un pasākumu kopumu, kas veicina jaunu zināšanu, prasmju, attieksmju un kompetenču apguvi jaunieša patstāvīgas dzīves uzsākšanai, sniegt atbalstu un rosināt jauniešu iniciatīvu līdzdalībā.

Jauniešu centrā ir iespēja iegūt informāciju par  jauniešu aktualitātēm Ogres novadā, Latvijā un par iespējām starptautiskā mērogā.

Ikšķiles Jauniešu centrā vēl darbojas:

 • Ogres novada Jauniešu dome – Ogres novada pašvaldības izveidota institūcija, kas sekmē Ogres novada jauniešu sadarbību, līdzdalību lēmumu pieņemšanas procesā, pieredzes apmaiņu un iniciatīvas darbā ar jaunatni, tās darbību atbalsta un koordinē Ogres novada Izglītības pārvalde. Jauniešu dome iesaistās novada jauniešu ikdienas dzīves pilnveidošanā, pasākumu organizēšanā, socializēšanās un kontaktu izveidē, līderībā un citās ne mazāk svarīgās jomās, tāpat tā ir vieta, kur katram jaunietim ir iespēja pilnveidot zināšanas, pieredzi. Draudzīgajā kolektīvā ir iespēja darboties jauniešiem vecumā no 13 līdz 25 gadiem. 
 • Futbola skola "Ikšķile" – Biedrība Bērnu un skolēnu sporta centrs “IKŠĶILE” tika dibināta 2011.gada 07.decembrī - no 8 bērnu futbola kluba Pierīgā par 200 audzēkņu privāto futbola skolu. 2020.gada 01.septembrī tika nodibināta biedrības struktūrvienība – Profesionālās ievirzes izglītības iestāde Futbola skola  “IKŠĶILE” – valsts akreditēta privāta sporta skola, kuras komandas nosaukums ir FC REAL PRO IKŠĶILE. Skola darbojas un mācību treniņi notiek Ikšķilē un Tīnūžos. Futbola skola aktīvi piedalās Latvijas futbola federācijas rīkotajās sacensībās, kā arī vietējos un starptautiskos turnīros, no kuriem itin bieži atgriežas mājās ar godalgām. Skolā uzņem bērnus no 5 gadu vecuma programmā FUTBOLS.
 • Kristīgie pusaudžu vakari “Pastnieki” - Ikšķiles pusaudžu / jauniešu vakari - norisinās katra mēneša pirmajās trešdienās plkst. 18:00. Gaidīts ir ikviens/a no 12 gadu vecuma. Šeit domājam par garīgām vērtībām, forši pavadām laiku, spēlējam spēles un arī ko uzkožam. Šis ir laiks pavisam brīvā un nepiespiestā atmosfērā, kur varam būt mēs paši un saprast kāds tad ir mūsu dzīves mērķis, kādēļ esam šajā pasaulē. Kā arī, pavisam noteikti iegūt jaunus draugus un vienkārši forši pavadīt laiku!

Jauniešu centra  ir iespēja:

 • saņemta jaunatnes darbinieka atbalstu dažādos jautājums;
 • būt brīvprātīgajam;
 • organizēt dažādus pasākumus jauniešu centrā un arī ārpus tā;
 • iesaistīties Ogres novada Jauniešu domē;
 • piedalīties dažādās radošajās aktivitātēs un neformālās izglītības aktivitātēs;
 • uzzināt par skolēnu vasaras nodarbinātības pasākuma programmu;
 • iegūt atbalstu CV un motivācijas vēstules sagatavošanā;
 • centra virtuvē pagatavot kādu siltu dzērienu, uzsildīt ēdienu;
 • satikt citus jauniešu un labi pavadīt laiku.

Jauniešu centra darba laiks

 • Pirmdiena Slēgts
 • Otrdiena 13.00-19.00
 • Trešdiena 13.00 - 18.00
 • Ceturtdiena 13.00 - 16.00
 • Piektdiena 13.00 - 18.00
 • Sestdiena Slēgts
 • Svētdiena Slēgts

Darbinieki

Laura Prusakova

Jaunatnes darbiniece
laura.prusakova [at] onizglitiba.lv

Kontaktinformācija:

Futbola skola "Ikšķile"

Liene Pauloviča, Tālrunis: 29440135, E-pasts: andino@inbox.lv

 

Kristīgie pusaudžu vakari “Pastnieki”

Alise Pļaviņa, Tālrunis: 26357365, 

Rolands Pļaviņš, Tālrunis: 27731750