Kontakti

jaunatne [at] ogresnovads.lv

Atrašanās vieta

Brīvības iela 40, Ogre, LV-5001

Īstenojot Ogres novada virsmērķi jaunatnes darbā “Atklāt un pārvērst jauniešu enerģiju pozitīvos rezultātos”, Ogrē no 2023. gada 1. februāra durvis ver Ogres Jauniešu māja, Brīvības ielā 40, Ogrē. Tā būs vieta, kurā jauniešiem vecumā no 13 līdz 25 gadiem  ir iespēja satikties, veidot jaunas draudzības, toleranci, kopīgi un individuāli īstenot savas idejas, uzzināt par brīvprātīgo darbu, neformālo izglītību, projektu un citām atbalsta iespējām. Caur neformālās izglītības metodēm mācīties un pilnveidot savas prasmes, kā arī pavadīt brīvo laiku kvalitatīvā vidē, spēlēt spēles, un kopā mācīties radīt vidi labāku.

Ogres Jauniešu māja, Brīvības ielā 40, Ogrē, vieta, kurā jauniešiem vecumā no 13 līdz 25 gadiem  ir iespēja satikties, veidot jaunas draudzības, toleranci, kopīgi un individuāli īstenot savas idejas, uzzināt par brīvprātīgo darbu, neformālo izglītību, projektu un citām atbalsta iespējām. Caur neformālās izglītības metodēm mācīties un pilnveidot savas prasmes, kā arī pavadīt brīvo laiku kvalitatīvā vidē, spēlēt spēles, un kopā mācīties radīt vidi labāku.

 • Jauniešu māja atvērta katru darba dienu no plkst. 14.00 līdz 20.00.

Ogres Jauniešu mājā strādā Ogres novada Izglītības pārvaldes jaunatnes lietu speciāliste un viens jaunatnes darbinieks - Jaunatnes komandas pārstāvji. Jaunatnes komanda īsteno darbu ar jaunatni Ogres novada pašvaldībā un strādā ar jauniešiem, lai uzlabotu jauniešu dzīves kvalitāti, rosinātu jauniešu iniciatīvu lēmumu pieņemšanā, atbalsta jauniešus pārejai no bērna un jaunieša uz pieaugušā statusu, atbalsta jauniešus iegūt pieredzi un zināšanas projektu īstenošanā, izmantojot praktiskus soļus un pasākumus veicina jauniešu personīgo izaugsmi.

Jauniešu mājas darbības mērķis ir nodrošināt aktivitāšu un pasākumu kopumu, kas veicina jaunu zināšanu, prasmju, attieksmju un kompetenču apguvi jaunieša patstāvīgas dzīves uzsākšanai, sniegt atbalstu un rosināt jauniešu iniciatīvu līdzdalībā.

Jauniešu mājā ir iespēja iegūt informāciju par  jauniešu aktualitātēm Ogres novadā, Latvijā un par iespējām starptautiskā mērogā, “Erasmus+” jauniešu apmaiņas programmām, Eiropas Solidaritātes korpusa un citos projektos. Gūt atbalstu un pieredzi, ne tikai piedaloties aktivitātēs un projektos, bet arī pašiem ņemt dalību Ogres novada Izglītības pārvaldes, Ogres novada pašvaldības, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras (JSPA) u.c. izsludinātajos projektu konkursos, tos īstenojot un vadot.

Ogres Jauniešu mājā vēl darbojas:

 • Ogres novada Jauniešu dome – Ogres novada pašvaldības izveidota institūcija, kas sekmē Ogres novada jauniešu sadarbību, līdzdalību lēmumu pieņemšanas procesā, pieredzes apmaiņu un iniciatīvas darbā ar jaunatni, tās darbību atbalsta un koordinē Ogres novada Izglītības pārvalde. Jauniešu dome iesaistās novada jauniešu ikdienas dzīves pilnveidošanā, pasākumu organizēšanā, socializēšanās un kontaktu izveidē, līderībā un citās ne mazāk svarīgās jomās, tāpat tā ir vieta, kur katram jaunietim ir iespēja pilnveidot zināšanas, pieredzi. Draudzīgajā kolektīvā ir iespēja darboties jauniešiem vecumā no 13 līdz 25 gadiem.
 • Ogres jauniešu un iniciatīvu biedrība “Talantu kalve” – dibināta 2020. gadā ar mērķi veicināt jauniešu iniciatīvas un līdzdalību sabiedriskajā dzīvē, izmantojot neformālās izglītības metodes, piedzīvojumu izglītību, āra dzīves apmācību, profesionālo prasmju pilnveidi un mentoringu. Biedrības darbības pamatos ir ideja, ka ikviens ir apveltīts ar savu īpašo talantu, kas jāatklāj un jāattīsta.
 • Ogres 29. Skautu un gaidu vienība - Skautisms un gaidisms ir jaunatnes neformālās audzināšanas kustības, kas papildina skolu un ģimeni. To mērķis ir audzināt jaunatni par krietniem un derīgiem savas valsts un pasaules pilsoņiem. Skautisms un gaidisms attīsta pašpaļāvību, vajadzību izzināt, atklāt un gribu mācīties.

Jauniešu mājā ir iespēja:

 • iegūt atbalstu, pieredzi un zināšanas rakstot un īstenojot dažādus vietējus un starptautiska mēroga projektus;
 • saņemt mentora atbalstu;
 • organizēt pasākumus un būt brīvprātīgajam;
 • piedalīties un apmeklēt izglītojošas nodarbības, pasākumu un neformālās izglītības aktivitātes;
 • iesaistīties Ogres novada Jauniešu domē;
 • piedalīties Podkast studijas iekārtošanā un darboties tajā;
 • uzzināt par skolēnu vasaras nodarbinātības pasākuma programmu;
 • iegūt atbalstu CV un motivācijas vēstules sagatavošanā;
 • iegūt informāciju par atbalsta iespējām atkarību un vardarbībās skartiem jauniešiem;
 • otrajā stāvā būs virtuves un atpūtas zona, kurā būs iespēja uztaisīt siltu tēju, uzsildīt ēdienu un organizēt ēst gatavošanas meistarklases;
 • Ogres novada nevalstiskajām organizācījām, kuras strādā ar jauniešiem ir pieejamas rezervēšanai telpas darbam un projektu aktivitātēm;
 • piedalīties Skautu un gaidu nodarībās, iepriekš sazinoties ar Agnesi Zīmeli;
 • satikties uz tēju un sarunām ar citiem jauniešiem, pavadīt laiku pēc skolas gaidot interešu vai kultūrizglītības nodarbības.

Jauniešu mājas publiskais kalendārs: https://ej.uz/JMkalendars

 

DARBA LAIKS

 • Pirmdiena 14.00 - 18.00
 • Otrdiena 14.00 - 19.00
 • Trešdiena 14.00 - 19.00
 • Ceturtdiena 14.00 - 19.00
 • Piektdiena 14.00 - 18.00
 • Sestdiena Slēgts
 • Svētdiena Slēgts

Darbinieki

Dace Veiliņa

Galvenā jaunatnes lietu speciāliste
dace.veilina [at] ogresnovads.lv

Aleksejs Solovjovs

Jaunatnes darbinieks Ogres administratīvajā teritorijā
aleksejs.solovjovs [at] ogresnovads.lv

Ogres jauniešu un iniciatīvu biedrība “Talantu kalve”

Iveta Žugre (valdes priekšsēdētāja)

Tālrunis: 29468386

E-pasts: iveta.zugre@gmail.com

 

Ogres 29. Skautu un gaidu vienība

Agnese Zīmele

Tālrunis: 29187514

E-pasts: agnesezimele@inbox.lv