Titulbilde

Saskaņā ar valstī pieņemtajiem nosacījumiem Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai skolēnu rudens brīvlaiks pagarināts līdz 29. oktobrim. Mācības atsāksies 1. novembrī – klātienē mācīsies 1. – 3. klašu skolēni, savukārt 4. – 12. klašu skolēniem līdz 15. novembrim mācību process noritēs attālināti.

Gadījumos, kad mācību process pēc rudens brīvlaika notiks attālināti, skolēni, kuriem pienākas ēdināšanas pabalsts vai brīvpusdienas, šo pabalstu var saņemt pārtikas pakas formā.

Brīvpusdienas pārtikas pakas formā tiek nodrošinātas visiem Ogres novada vispārējās izglītības iestāžu 1. – 4. klašu skolēniem neatkarīgi no deklarētās dzīvesvietas. Ja mācības notiek klātienē, 1. – 3. klašu skolēni turpina saņemt brīvpusdienas savā izglītības iestādē.

Ēdināšanas pabalsts ēdināšanas pakas formā tiek nodrošināts Ogres novada administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušajiem vispārējās izglītības iestāžu izglītojamajiem, kuri atbilst Ogres novada pašvaldības saistošo noteikumu “Par ēdināšanas pabalstu” kritērijiem.

Ēdināšanas pabalstu pārtikas pakas formā ģimene piesaka izglītības iestādē, kurā skolēns mācās, vai sociālajā dienestā gadījumā, ja mājsaimniecībai noteikta mājas karantīna saistībā ar inficēšanos ar Covid-19.

Pārtikas pakas sagatavo izglītības iestādes ēdinātājs. Informāciju par pārtikas pakas saņemšanu sniedz izglītības iestāde. Pārtikas pakas piecām darba dienām vērtība ir 7,50 EUR. Izglītības iestāde drīkst izsniegt pārtikas pakas arī 10 dienu periodam.

Informāciju par pārtikas pakas saturu un to saņemšanu  iespējams iegūt izglītības iestādēs vai pie izglītības iestāžu ēdinātājiem. Citu jautājumu gadījumā atbildes varēs sniegt Ogres novada Izglītības pārvaldes vai Ogres novada sociālo dienestu speciālisti.

Informāciju sagatavoja Ogres novada Izglītības pārvalde