Izglītība Kultūra Ziņas, jaunumi
Skatuves runa

Konkursa mērķis bija attīstīt un pilnveidot bērnu un jauniešu skatuves runas kultūru un aktiermeistarību, kā arī sekmēt bērnu un jauniešu interesi par latviešu un pasaules literatūras mantojumu un devumu latviešu nacionālās kultūras veidošanā.

Pēc pavasarī notikušā attālinātā starpnovadu Skatuves runas konkursa dalībnieki, kuri bija ieguvuši augstāko (A) pakāpi, tika izvirzītai tālākai dalībai Valsts Izglītības satura centra organizētajā konkursā. Tāpat kā Ogres novada izglītības pārvaldes organizētajā konkursā arī valsts konkursā dalībnieki piedalījās ar sagatavotām uzstāšanām video formātā.

Lielā konkurencē ar citu Latvijas novadu dalībniekiem Ogres un Lielvārdes izglītības iestāžu skolēni ir novērtēti ar augstiem rezultātiem – visi saņēmuši pirmo (I) vai augstāko (A) pakāpi.

Valsts mēroga konkursa žūrijā piedalījās un skolēnu uzstāšanos video formātos vērtēja:

  • Anna Jansone- režisore, pedagogs
  • Dace Liepeniece- režisore, pedagogs
  • Dace Jurka- VISC vecākā referente

Apsveicam un patiesi priecājamies par bērnu un jauniešu lieliskajiem sasniegumiem!

Dalībnieka vārds, uzvārds

Izglītības iestāde

Klase

Punkti

Pakāpe

Darina Rovedere

Jaunogres vidusskola

2.

44,5

I

Rēzija Spūle

Ogres sākumskola

3.

44.5

I

Deivids Ginzburgs

Jaunogres vidusskola

6.

44

I

Ričards Jansons

Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskola

4.

42,5

I

Lelde Liepa

Suntažu vidusskola

7.

44

I

Mārtiņš Mikožāns

Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskola

10.

46

A

Ramona Rubene

Ogres 1.vidusskla

11.

45

A

Kristiāna Ozola

Ogres Valsts ģimnāzija

11.

43

I

Saistītais raksts par starpnovadu skatuves runas konkursa rezultātiem, kurā ir pieejami arī dalībnieku sākotnējie video pieejams šeit

Informāciju sagatavoja Ogres novada Izglītības pārvalde.