Kultūra Pašvaldība Ziņas, jaunumi
Ogres novada pašvaldība aicina pieteikt pretendentus Dzintara Soduma balvai literatūrā

Ogres novada pašvaldība izsludina Dzintara Soduma balvas (turpmāk tekstā Balva) pretendentu pieteikšanu.

Balvas pretendenti

Uz Balvu par novatorismu latviešu oriģinālliteratūrā var pretendēt autori, kuru darbi izdoti laika posmā no 2022. gada 1. marta līdz 2023. gada 1. martam šādos žanros:

  • dzejā;
  • prozā;
  • dramaturģijā.

Pretendentu pieteikšana

  • Pretendentus Balvai var pieteikt fiziskas un juridiskas personas, personu apvienības, biedrības, organizācijas (kultūras organizācijas, izdevniecības, aģentūras, autori) Latvijas Republikā un ārvalstīs.
  • Pieteikumā jānorāda informācija par pretendenta pieteicēju, konkursam pieteikto darbu un tā autoru.
  • Pieteikumam  jāpievieno 3 (trīs) konkursam pieteiktā darba (grāmatas) eksemplārus.
  • Pieteikumus var iesniegt personīgi Ogres novada pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā Brīvības ielā 33, Ogrē, vai nosūtot pa pastu ar norādi “Dzintara Soduma Balvai”, pasta adrese Brīvības iela 33, Ogre, Ogres nov., LV-5001.
  • Pieteikumi jāiesniedz līdz 2023. gada 30. aprīlim.