Ogres novads Izglītība Ziņas, jaunumi
Par papildu pieteikšanos Sociālajai stipendijai

Ņemot vērā Ogres novada pašvaldības domes 2022.gada 28. jūlija iekšējo noteikumu Nr.70/2022 “Par sociālo stipendiju Ogres novada pašvaldības vispārējās vidējās izglītības iestāžu izglītojamajiem” 16. punktu, stipendiju piešķiršanas komisija izsludina Ogres novada vispārējās vidējās izglītības iestāžu 10.–12. klašu izglītojamajiem papildus pieteikšanos vienai Sociālajai stipendijai.

Sociālo stipendiju piešķir Ogres novada pašvaldības vispārējās vidējās izglītības iestāžu 10.–12.  klašu izglītojamajam, kura deklarētā dzīvesvieta ir Ogres novada administratīvā teritorijā un kurš atbilst vismaz vienam no šādiem kritērijiem:

  • izglītojamais ir ievietots audžuģimenē vai nodots aizbildnībā, adoptētāju aprūpē un uzraudzībā;
  • izglītojamais ir pilngadību sasniedzis bārenis vai bez vecāku gādības palicis bērns;
  • izglītojamā mājsaimniecībai ir noteikts trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statuss;
  • izglītojamā mājsaimniecībā ir persona ar invaliditāti;
  • izglītojamā mājsaimniecībā ir persona ar smagām veselības problēmām, kuras ir apstiprinājis ģimenes ārsts;
  • izglītojamā mājsaimniecībā ir persona, kurai tiek nodrošināts aprūpes mājās pakalpojums;
  • izglītojamā mājsaimniecībai ir sociāli un materiāli apgrūtināti apstākļi, ko apliecinājis Ogres novada Sociālais dienests.

Izglītojamais stipendiju varēs saņemt, ja sekmīgi apguvis izglītības programmu 2022./2023. mācību gada pirmajā mācību semestrī – vidējais aritmētiskais vērtējums mācību priekšmetos nav zemāks par 7 ballēm,  nav nesekmīgu vērtējumu nevienā mācību priekšmetā, kā arī nav būtisku izglītības iestādes iekšējo noteikumu pārkāpumu, ko apliecina izglītības iestāde.

Stipendija tiks piešķirta konkursa kārtībā ar augstāko vidējo aritmētisko vērtējumu mācību priekšmetos 100 eiro apmērā ik mēnesi mācību gada laikā.

Pieteikšanās sociālajai stipendijai  laika posmā no 2023. gada 25. janvāra līdz 2023.gada 6. februārim. Pieteikšanās anketa ir pieejama pielikumā un Ogres novada Izglītības pārvaldē.  

IESNIEGUMS PAR SOCIĀLĀS STIPENDIJAS PIEŠĶIRŠANU

Pieteikšanās anketu un izglītības iestādes apliecinājumu var iesniegt elektroniski, sūtot uz e-pastu izglitiba@ogresnovads.lv, vai papīra formātā Ogres novada Izglītības pārvaldē (Brīvības ielā 11, Ogrē).

Jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar Ogres novada Izglītības pārvaldi, rakstot e-pastu sandra.civca@ogresnovads.lv   vai zvanot +371 20223212.