Liepājas autobusu parks

22. februāra Ogres novada Sabiedrisko pārvadājumu un transporta infrastruktūras jautājumu komitejas sēdē tās priekšsēdētājs Indulis Trapiņš informēja par sabiedriskā transporta pakalpojuma sniedzēja AS “Liepājas autobusu parks” nespēju nodrošināt  kvalitatīvus pakalpojumus Ogres novadā.

No 2022. gada 1. jūlija pasažieru pārvadājumus autobusu maršrutos Ogres novada administratīvajā teritorijā veic AS “Liepājas autobusu parks”. Jau no paša sākuma bija novērojami pārvadātāja sistemātiski pārkāpumi – reisu neizpildes, neatbilstoša izmēra autobusu nodrošināšana, biļešu neizsniegšana, iztrūkstoša vai novēlota informācija par atceltajiem reisiem. Ogres novada pašvaldība joprojām saņem iedzīvotāju sūdzības par sabiedriskā transporta pakalpojumu neizpildi vai problēmām Ogres novadā. Šogad e-pastā  sab.autobuss@ogresnovads.lv ir saņemtas 7 sūdzības par pasažieru neuzņemšanu autobusā, biļešu neizsniegšanu un paredzamo pieturvietu slēgšanu.

Šī gada sākumā pašvaldība saņēma vēstules arī no Suntažu, Ķeipenes, Krapes, Mazozolu un Ogresgala pagasta pārvaldēm par virkni problēmām saistībā ar sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzēju, tostarp par pieturvietām, kurās līdz šim pasažieri tika uzņemti, bet tagad autobuss pabrauc tām garām, jo tās nav iekļautas maršrutā. Līdz ar to rodas situācijas, kad pasažieri netiek uz darba vietām un izglītības iestādēm, viņiem jāmēro vairāki kilometri uz tuvāko sabiedriskā transporta pieturvietu. Tāpat tiek regulāri saņemtas sūdzības par to, ka netiek izsniegtas brauciena biļetes, kas ir vienīgais attiecīgā sabiedriskā transportlīdzekļa reisa pasažieru skaitu apliecinošais dokuments. Tādejādi statistika par patieso pasažieru skaitu būtiski atšķiras no reģistrētās, kas ietekmē sabiedriskā transporta maršruta nepieciešamību. Pašvaldības ieskatā šāda situācija nav pieņemama!

Ogres novada pašvaldība regulāri komunicē gan ar VSIA “Autotransporta direkcija”, gan AS “Liepājas autobusu parks” pārstāvjiem, tomēr situācija nav uzlabojusies, tieši pretēji – tā tikai pasliktinās. Tas nav pieļaujams, līdz ar to pašvaldība aicinās VSIA “Autotransporta direkcija” un AS “Liepājas autobusu parks” pārstāvjus uz sarunu, lai vienotos par turpmāko rīcību problēmas risināšanai vai līguma laušanu. Pašvaldības vārdā uz sarunu tiek deleģēts Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Egils Helmanis, izpilddirektora vietniece Dana Bārbale un Sabiedrisko pārvadājumu un transporta infrastruktūras jautājumu komitejas priekšsēdētājs Indulis Trapiņš.

Noklausoties I. Trapiņa ziņojumu, E. Helmanis norādīja, ka jau no paša sākuma šis līgums bija brāķis, jo pirms iepirkuma procedūras veikšanas ar pašvaldību neviens nekonsultējās ne par nepieciešamajiem maršrutiem, ne pieturvietām: “Šobrīd esam kā ķīlnieki, jo esam noslēguši līgumu ar VSIA “Autotransporta direkcija”, kas ir vienojusies ar AS “Liepājas autobusu parks” par nosacījumiem bez pašvaldības iesaistes. Mums bija veiksmīga sadarbība ar līdzšinējo sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju AS “CATA” – tika nodrošināta reisu izpilde, ieviesta Ogrēnieša kartes izmantošana, ar kuru tika uzskaitīts katrs braucējs, tāpēc zinājām, cik pasažieri izmanto šo maršrutu. Neizsniedzot biļetes, rodas nepilnīga informācija par patieso pasažieru skaitu, līdz ar to šis maršruts var tikt slēgts tā nerentabilitātes dēļ. Tā kā joprojām netiek saņemts kvalitatīvs pakalpojums, atkal runāsim par šo jautājumu valstiskā mērogā.”

KONTEKSTS

VSIA “Autotransporta direkcija” rīkotā iepirkuma par pasažieru pārvadāšanu reģionālajos autobusu maršrutos Ogres un Aizkraukles novados rezultātā no 2022. gada 1. jūlija pasažieru pārvadājumus autobusu maršrutos Ogres novada administratīvajā teritorijā veic AS “Liepājas autobusu parks”. Diemžēl jau no pirmās pakalpojumu sniegšanas dienas tika konstatēti sistemātiski pārkāpumi.

2022. gada 16. augustā Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Egils Helmanis nosūtīja vēstuli satiksmes ministram Tālim Linkaitam ar aicinājumu nekavējoties rīkoties un dot uzdevumu Autotransporta direkcijai lauzt ar AS “Liepājas autobusu parks” līgumu. 1. septembrī Ogres novada pašvaldības domes ārkārtas sēdē deputāti vienbalsīgi nolēma pieprasīt Ministru kabinetam izsludināt ārkārtējo situāciju Ogres novadā saistībā ar kritisko situāciju sabiedriskā transporta nodrošināšanā Ogres novada administratīvajā teritorijā.

Ņemot vērā pašvaldības rīcību, situācija uzlabojās. 2023. gada 31. augustā pašvaldība saņēma AS “Liepājas autobusu parks” rakstisku apliecinājumu “par gatavību pilnā apmērā un kustību maršrutos apstiprinātajos laikos nodrošināt sabiedriskā transporta pakalpojumus visā Ogres novada administratīvajā teritorijā”. Tomēr solītā progresa vietā AS “Liepājas autobusu parks” klaji demonstrē savu nespēju nodrošināt līgumā noteiktos pasažieru pārvadājumus.

Ņemot vērā kritisko situāciju ar sabiedriskā transporta pārvadājumiem Ogres novadā, arī turpmāk Ogres novada pašvaldība aicina iedzīvotājus informēt pašvaldību par autobusu reisu neizpildi vai problēmām šī pakalpojuma nodrošināšanā, rakstot uz e-pastu sab.autobuss@ogresnovads.lv.

Liepājas autobusu parks
Liepājas autobusu parks
Liepājas autobusu parks
Aicina iedzīvotājus informēt par sabiedriskā transporta pakalpojumu neizpildi vai problēmām Ogres novadā