Izglītība Jauniešiem Ziņas, jaunumi
jauniesi

Ogres novada pašvaldība sadarbībā ar Ogres novada Izglītības pārvaldi 2023. gada vasaras brīvlaikā organizē skolēnu vasaras nodarbinātību jauniešiem no 13 līdz 20 gadiem, kuri iegūst izglītību vispārējās pamatizglītības, vidējās izglītības un profesionālajās izglītības iestādēs Ogres novada administratīvajā teritorijā vai kuru dzīvesvieta ir deklarēta Ogres novada administratīvajā teritorijā. Jauniešu vasaras nodarbinātības mērķis ir veicināt iespēju iegūt papildu ienākumus un nodrošināt iespēju iegūt jaunas zināšanas, darba prasmes, iemaņas un pieredzi.

Ogres novada pašvaldības dome 2023. gada 16. februārī pieņēma saistošos noteikumus, kuros tika apstiprināta finanšu līdzekļu piešķiršana 20 000 eiro apmērā skolēnu vasaras nodarbinātības pasākuma īstenošanai, savukārt 30. martā apstiprinātajos pašvaldības iekšējos noteikumos tika noteikta kārtība, kādā organizējama jauniešu nodarbinātība vasaras brīvlaikā Ogres novadā. Šī gada 4. aprīlī darba devējiem tika izsludināta pieteikšanās skolēnu vasaras nodarbinātībai.

Skolēnu nodarbināšanai vasarā pieteikušies 24 darba devēji, piedāvājot 128 darba vietas. Nodarbinātības pasākuma īstenošanai nepieciešams finansējums 38 595 eiro apmērā. Šī gada 25. maijā Ogres novada pašvaldības domē pieņemts lēmums par papildu finansējuma – 18 595 eiro – piešķiršanu, tādējādi Izglītības pārvaldē saņemto darba devēju pieteikto vakanču skaits apstiprināts pilnā apmērā. Līdz šim bija izsludinātas tikai jūnijā pieejamās vakances.

Ogres novada skolēnus aicina pieteikties darbam jūlija un augusta mēnesī

Pirms pieteikuma formas aizpildīšanas aicinām iepazīties ar Ogres novada pašvaldības domes 2023. gada 30. marta sēdē pieņemtajiem iekšējiem noteikumiem Nr.7/2023 (protokols Nr.3; 80.), “Kārtība, kādā organizējama jauniešu nodarbinātība vasaras brīvlaikā Ogres novadā”. 

Pašvaldības līdzfinansētās programmas ietvaros viens skolēns drīkst būt nodarbināts tikai vienu mēnesi pie viena darba devēja nodarbinātības periodā. Skolēnam tiek noteikta vismaz minimālā mēnešalga, var tikt nodrošinātas pusdienas, kā arī nepieciešamības gadījumā tiek segti transporta izdevumi nokļūšanai uz darba vietu un mājām.

Skolēniem, kuri saņems darba piedāvājumu, Valsts ieņēmumu dienestā jānoformē elektroniskā algas nodokļu grāmatiņa un jāizņem ģimenes ārsta izziņa, kurā norādīts, ka skolēna veselības stāvoklis ir atbilstošs algota darba veikšanai saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām.

Skolēnus aicinām iesniegt pieteikumu un CV (Curriculum Vitae) izvēlētajai vakancei, sazinoties ar darba devēju.

Atbalstam motivācijas un CV (Curriculum Vitae) sagatavošanā: 

Ogrē, Krapē, Ķeipenē, Lauberē, Madlienā, Mazozolos, Meņģelē, Ogresgalā, Suntažos, Taurupē - Aleksejs Solovjovs, tālrunis 22049865, e-pasts: aleksejs.solovjovs@ogresnovads.lv;

Ikšķilē, Tīnūžos - Laura Prusakova, e-pasts laura.prusakova@ogresnovads.lv;

Lielvārdē, Jumpravā, Lēdmanē, Ķegumā, Birzgalē, Rembatē, Tomē - Zita Bērziņa-Igaune, tālrunis 27633024, e-pasts: zita.berzina@ogresnovads.lv.

Informāciju sagatavoja Ogres novada Izglītības pārvalde

Skolēni darbs