Apkure

Ogres novada pašvaldības SIA “MS siltums”, Reģ. nr. LV40103666190, juridiskā adrese: “Pagastmāja”, Madliena, Madlienas pag., Ogres nov., LV-5045, 2022. gada 29.decembrī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai ir iesniedzis sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto (piedāvāto) siltumenerģijas gala tarifu Madlienas, Suntažu, Ķeipenes un Lauberes pagastā, Ogres novadā, kas ir aprēķināts saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2010.gada lēmumu Nr. 1/7 "Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika", un pamatojumu jaunajam tarifam.

 

Sabiedrisko pakalpojumu veids

 

Spēkā esošais tarifs (bez PVN

Noteiktais (piedāvātais) tarifs (bez PVN)

Tarifa palielinājums /samazinājums

Ražošanas tarifs viendaļīga tarifa gadījumā EUR/MWh

93,37

81,66

-12,54%

Pārvades un sadales tarifs viendaļīga tarifa gadījumā EUR/MWh

18,66

17,40

-6,75%

Tirdzniecības tarifs viendaļīga tarifa gadījumā EUR/MWh

0,40

0,40

0,00%

Siltumenerģijas gala tarifs EUR/MWh

112,43

99,46

-11,54%

 

Noteiktie tarifi stāsies spēkā 2023.gada 1.februārī.

No noteiktā tarifa spēkā stāšanās datuma nepiemēro Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas ar 2020.gada 5.novembra lēmumu Nr.145 un 2022. gada 17. novembra lēmumu Nr.250 apstiprinātos siltumenerģijas tarifus, kā arī SIA "MS siltums" noteiktos tarifus, kas 2022.gada 22.novembrī publicēti oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" (2022/226.8).

Spēkā esošā tarifa izmaiņas ir saistītas ar iepirktā kurināmā izmaksu izmaiņām.

Apkure
Apkures radiators