Izglītība Ziņas, jaunumi
Titulbilde

Ogres novada pirmsskolas izglītības iestādes un iestādes, kurās tiek īstenotas pirmsskolas izglītības programmas arī valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas apstākļos turpina darbu klātienē, nodrošinot pirmsskolas izglītības apguvi bērniem, ja bērna vecāki nevar strādāt attālināti un nevar nodrošināt bērna uzraudzību. Izglītības iestādes darbs tiek nodrošināts pamatgrupās, izņēmuma gadījumos apvienotās grupās pēc iespējas nodrošinot apvienotās grupas izglītojamo sastāva nemainību.

Joprojām augošā Covid - 19 saslimušo skaita palielināšanās dēļ, aicinām pirmsskolas izglītojamo vecākus izvērtēt iespējas bērnam nodrošināt pieskatīšanu mājās.

Izglītības iestādes sniedz atbalstu obligātās pirmsskolas izglītības vecumā esošajiem bērniem, kuri mācās attālināti, nosūtot uzdevumus pildīšanai mājās.

Pirmsskolas izglītojamie, kuriem pienākas ēdināšanas pabalsts 100% vai 50% apmērā, šo pabalstu var saņemt ēdināšanas pakas formā, ja ģimene Covid - 19 pretpandēmijas pasākumu dēļ bērnu neved uz pirmsskolas izglītības iestādi. Atbalstu ēdināšanas pakas formā ģimene piesaka sava bērna pirmsskolas izglītības iestādē. Informācija par bērniem, kuriem pienākas ēdināšanas pabalsts, atrodama Ogres novada saistošajos noteikumos “Par ēdināšanas pabalstu”.

Informāciju sagatavoja Ogres novada Izglītības pārvalde