Ikšķile Ziņas, jaunumi
Radiators

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ikšķiles māja", Reģ. Nr. LV 40103416198, juridiskā adrese: Peldu iela 22, Ikšķile, Ogres novads, Latvija, LV-5052, 2022. gada 18.augustā Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedza Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifa projektu, kas ir aprēķināts saskaņā ar “Siltumenerģijas apgādes pakalpojuma tarifu aprēķināšanas metodikas” SPRK Nr.1/7 no 14.04.2010.Tarifa izmaiņas stāsies spēkā 2022.gada 21.septembrī. Tarifa izmaiņas ir saistītas ar iepirktās dabasgāzes izmaksu izmaiņām.

Sabiedrisko pakalpojumu veids

Spēkā esošais tarifs (bez PVN)

Noteiktais (piedāvātais) tarifs bez (PVN)

 

EUR/MWh

EUR/MWh

Siltumenerģijas ražošana

39.61

269.00

Siltumenerģijas pārvalde un sadale

13.16

52.15

Siltumenerģijas tirdzniecība

1.01

1.01

Dabasgāzes akcīzes nodokļa komponente

2.28

2.28

Siltumenerģijas gala tarifs

56.06

324.44

Iepazīties ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto (piedāvāto) tarifu un noteiktā (piedāvātā) tarifa pamatojumā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto (piedāvāto) siltumenerģijas gala tarifu lietotājs var SIA "Ikšķiles māja" biroja telpās Peldu ielā 22, Ikšķilē, Ogres novadā, LV-5052, darba dienās no plkst. 8.30 līdz 12.00, iepriekš sazinoties ar Siltumapgādes nodaļas vadītāju Daci Kizino, zvanot uz tālruņa numuru 25444127 vai rakstot e-pastā: Dace.Kizino@ikskilesmaja.lv.

Priekšlikumus un ieteikumus par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto (piedāvāto) siltumenerģijas gala tarifu rakstveidā vai elektroniski var iesniegt Peldu ielā 22, Ikšķilē, Ogres novadā, LV-5052, zvanot uz tālruņa numuru 65030316 vai rakstot e-pastā: birojs@ikskilesmaja.lv, kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai Ūnijas ielā 45, Rīgā, sūtot uz faksa numuru 67097277 vai rakstot e‑pastu uz sprk@sprk.gov.lv septiņu dienu laikā no šī paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".