Latvijas Republikas proklamēšanas 100. gadadienā visā Ogres novadā norisinājās svētku pasākumi. Pagastos iedzīvotāji uz valsts simtgades svinībām pulcējās jau pirms 18. novembra, savukārt Ogrē svētku svinīgais sarīkojums norisinājās tieši 18. novembrī, iedzīvotājiem un viesiem pulcējoties Ogres novada Kultūras centra Lielajā zālē.

Valsts simtgades svinīgais pasākums sākās Latvijas Valsts prezidenta Raimonda Vējoņa uzrunu, kas tika pārraidīta no sarīkojuma Latvijas Nacionālajā teātrī, vietas, kur 1918.gadā tika pasludināta Latvijas valsts.

Kā daudzviet Latvijā, arī Ogrē valsts simtgadē tika godināti novada izcilākie cilvēki.

Svinīgajā sarīkojumā Kultūras ministrijas Atzinības rakstu saņēma Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Egils Helmanis – par Latvijas un Ogres novada vārda popularizēšanu starptautiskā mērogā, sadarbības veicināšanu ar Ukrainas Republiku un atbalstu militārajā konfliktā cietušajām ģimenēm. Pasniedzot apbalvojumu, Kultūras ministrijas Valsts sekretāres vietniece attīstības un finanšu jautājumos Baiba Zakevica uzsvēra: “Pirms simts gadiem Latvija tika nosargāta, vēlāk pazaudēta, tad atkal atgūta. Nu mūsu uzdevums turpināt to sargāt, kopt un cildināt ne tikai svētkos, bet arī ikdienā. Vienlaikus arī nepagriezt muguru tiem, kam patiesi brīvība vēl ir tikai sapnis, kā tas, piemēram, ir ukraiņu tautai.”

Jāpiebilst, ka svinīgajā pasākumā piedalījās arī ukraiņu bērni, kuru tēvi krituši karā Austrumukrainā, aizsargājot savu valsti.

Uzrunājot svinīgā sarīkojuma dalībniekus, E. Helmanis, aicināja vairāk akcentēt labos darbus, nevis negācijas un trūkumus. Domes priekšsēdētājs aicināja sargāt to cilvēku piemiņu, kuri, cīnoties par brīvu Latviju, ziedojuši savas dzīves un dzīvības Latvijai.

Latvijas simtgadē vairākiem novada iedzīvotājiem piešķirti Ogres novada pašvaldības apbalvojumi – tituli “Ogres Goda pilsonis” un “Gada ogrēnietis 2018”. Svinīgais pasākums turpinājās ar apbalvojumu pasniegšanu.

Tituls “Ogres Goda pilsonis” šogad piešķirts ilggadējai kultūras darbiniecei Dainai Raitumai par ilggadēju, radošu un profesionālu ieguldījumu Ogres novada kultūrvides veidošanā, latvisko kultūras tradīciju saglabāšanā un stiprināšanā, Meņģeles pagasta Tautas nama vadītājai Ilzei Jankunai par ieguldījumu kultūras darbā Ogres novadā un boksa trenerim Igoram Viktorovam par ieguldījumu jaunatnes patriotiskajā audzināšanā un fiziskajā sagatavošanā.

Savukārt titulu “Gada ogrēnietis 2018”  šogad piešķirts  9 Ogres novada iedzīvotājiem: Ogres evaņģēliski luteriskās draudzes priekšniekam Jānim Draulim, Meņģeles iedzīvotājam, novadpētniecības entuziastam Edgaram Kalnriekstiņam nominācijā “Sabiedriskais darbs”; Ķeipenes pagasta bibliotēkas vadītājai Ivitai Pumpurei, Ogres novada Kultūras centra māksliniecei Ūnai Laukmanei, Ogres novada Kultūras centra bērnu deju kolektīva “Pīlādzītis” mākslinieciskajai vadītājai Mārītei Baltajai nominācijā “Kultūra”;  Ogres Mūzikas skolas direktoram Atvaram Lakstīgalam, Ogres 1.vidusskolas direktoram Igoram Grigorjevam, mājdārziņa “Laimes poga” vadītājai Sofijai Skorinkinai, Ogres sākumskolas direktores vietniecei Aijai Sirsniņai nominācijā “Izglītība”.

Jāpiebilst, ka, sagaidot Latvijas valsts simtgadi, Ogres novada pašvaldība ir sarūpējusi vērtīgu dāvanu – ir izdota grāmata “Ogres novada kultūrvēsturiskie pieminekļi”. Svētkos šo grāmatu līdz ar apbalvojumiem saņēma trīs Ogres Goda pilsoņi un deviņi titula “Gada ogrēnietis 2018” ieguvēji, kā arī vēstures doktors Juris Urtāns, kura vadībā autoru kolektīvas sagatavoja šo grāmatu izdošanai.

Svinīgajā sarīkojumā tika godināti arī 13 Ogres novada uzņēmēji.

Svētku sarīkojuma dalībniekus priecēja sitaminstrumentu ansamblis “Perpetuum ritmico”.

Svētku noslēgumā ogrēnieši un pilsētas viesi kuplā skaitā vēroja krāšņo salūtu.

Latvijas simtgadē godina izcilākos novadniekus (18.11.2018.)